BD-Vereniging bestaat 75 jaar

8-8-2012
De Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw & Voeding bestaat 75 jaar. In het jubileumnummer van Dynamisch Perspectief kunt u lezen over het ontstaan en de principes van de biologisch-dynamische landbouw en de vereniging.
Bron: BD-Vereniging

Biologisch-dynamische landbouw

Biologisch-dynamische boeren zijn een bijzondere groep mensen, die boeren volgens hun eigen principes. Deze principes gaan nog een stukje verder dan in de 'gewone' biologische landbouw. Duurzaamheid, respect voor de natuur, sluiten van kringlopen en goed omgaan met vee, zijn aspecten van de biologisch-dynamische landbouw die iedereen kan begrijpen. Sommige aspecten zijn lastiger, zoals het gebruik van preparaten en antroposofische gedachtengangen.

Duurzame ontwikkeling

Biologisch-dynamische landbouw is niet ouderwets, al lijkt dat soms wel zo. Terwijl de gangbare landbouw werkte aan hoge producties met kunstmest en chemische bestrijding, ging de biologische en biologisch-dynamische landbouw verder met de ontwikkeling van natuurlijke methoden. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, en steeds meer chemische middelen verboden worden, blijken methoden uit de biologische landbouw ook interessant voor de gangbare landbouw. Voorbeelden hiervan zijn mechanische onkruidbestrijding, verhogen van de natuurlijke weerstand van vee, zorg voor de bodem en agrarisch natuurbeheer.

Trefwoorden: biologisch-dynamische landbouw, biologische landbouw

Delen

Downloads

Links

back on top