Floriade 2022 in Almere

25-9-2012
Almere mag in 2022 de 7e editie van de Floriade organiseren. Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin de natuur centraal staat.
Bron: Bidbook Floriade

Dit heeft de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) op maandag 24 september bekend gemaakt. De NTR verkiest Almere boven de gemeenten Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop.

In de making of van de Floriade zullen innovaties, zowel voor de tuinbouw als voor groene steden, worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht. Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade, midden in de economische crisis, de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; enkel de directe investeringen bedragen al €360 miljoen.

Growing Green Cities

Met het thema ‘Growing Green Cities’ is de richting geduid. Dat de Floriade in 2022 in Almere zal plaatsvinden, betekent ook dat de ontwikkeling van het idee van de ‘Green City’ in de komende tien jaar versneld doorgang zal vinden; talrijke innovaties krijgen een kans in de Flevolandse en Almeerse praktijk. Daarbij wordt actief gezocht naar vernieuwingen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen brengen. Zo zal de capaciteitsuitbreiding van de A6, die samen met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, worden benut om te komen tot een versnelde aanleg van het verdubbelde tracé én om te bezien hoe de weg, op het terrein van landschappelijke inpassing en verduurzaming, een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Winy Maas (MVRDV)

In de plannen van Almere vormt de Floriade de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Deze wijk krijgt het karakter van het Biënnalepark in Venetië en de functie van het recreatiepark Tivoli in Kopenhagen. De Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV) tekende het ontwerp voor deze stadswijk. 'Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn'.

De Almeerse Floriade wordt vooraf gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar durende dialoog, samen met de NTR, om nationale en internationale best practices op het terrein van Growing Green Cities samen te brengen. Flevoland en Almere dienen daarbij als living lab, als plek waar innovaties op grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht.

Bron: Website Floriade Almere

Voor meer informatie over de Floriade in Almere kijk bij de downloads en links.

Trefwoorden: landbouwtentoonstellingen, tuinbouw, ontwerp, flevoland, innovaties, stadsomgeving, landschapsarchitectuur, glastuinbouw, bloemister, boomkwekerij, ondernermschap, regio aan zet, natuur en landschap, recreatie

Delen

Downloads

Links

back on top