Subsidie: biodiversiteit in beeld bij bedrijven

7-8-2012
Bedrijven die het behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun bedrijfsbeleid, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De regeling is open van 1 augustus tot 26 september 2012.
Foto: Bas Boerman/ Flickr

De subsidie Biodiversiteit & Bedrijfsleven moet bedrijven stimuleren het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen op te nemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Uiteindelijk doel is de negatieve impact van ondernemingen op de natuur blijvend te verminderen of te herstellen. Bedrijven streven naar ´No Net Loss´, oftewel ‘per saldo geen negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen’.

Voorwaarden

Bedrijven uit één van de topsectoren, zoals Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, kunnen subsidie aanvragen als ze een project willen starten samen met minimaal één kennisinstelling of maatschappelijke organisatie. De voorwaarden staan beschreven in de handleiding (zie download). De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 500.000 per project, en maximaal € 200.000 per deelnemer. Het subsidiebedrag dekt maximaal 50% van de projectkosten.

Informatiebijeenkomst en quickscan

Op woensdag 22 augustus 2012 is er in Utrecht een bijeenkomst om de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven toe te lichten en vragen te beantwoorden van potentiële indieners. Aanmelding is verplicht en kan via biodiversiteit@agentschapnl.nl.

Ook is er via de website van Agentschap NL een quickscan beschikbaar. Daarmee kunnen aanvragers advies inwinnen of hun projectplan voor subsidie in aanmerking komt. Het insturen van een projectplan voor advies kan tot 12 september 2012.

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

De regeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven komt voort uit een Green Deal tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). Het platform is vorig jaar ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen.

Ondernemingen zien vaak geen duidelijke bedrijfseconomische reden om te investeren in biodiversiteit en ecosystemen, schrijven de Green Deal-partijen in de handleiding regeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven. Door met subsidie voorbeeldprojecten te realiseren, hopen de partijen het belang en de mogelijkheden voor bedrijven te laten zien.

Trefwoorden: Biodiversiteit, bedrijfsleven, natuur en landschap, agrobiodiversiteit, subsidie

Delen

Downloads

Links

back on top