Agrodier

Het Centre of Expertise (CoE) AgroDier is gestart op 1 september 2013. In dit CoE bundelen de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, CAH Vilentum, HAS Den Bosch en InHolland hun expertise.

Met AgroDier bedoelen we het deel van het agro-industriƫle complex dat zich richt op het houden van rundvee, pluimvee, varkens, overige herkauwers en paarden.

Thema's

  • Professionele vaardigheden en ondernemerschap
  • Diergezondheid, dierenwelzijn en fokkerij (dierkennis)
  • Bodem, lucht, water en gewas
  • Markt en samenleving