Betrokken lectoren

Onderstaand een overzicht van lectoren die zich bezig houden met de thematiek van CoE Agrodier.

Dr. Ing. H. Hopster, Welzijn van Dieren, Hogeschool VHL, hans.hopster@hvhl.nl

Dr. Ir. C. Lokhorst, Smart Dairy Farming, Hogeschool VHL, kees.lokhorst@hvhl.nl

Dr. Ir. G. J. van Os, Duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool, g.van.os@cahvilentum.nl

Dr. Ir. A. van den Pol – van Dasselaar, Beweiding, Aeres Hogeschool, a.van.den.pol@cahvilentum.nl

Dr. Ir. J. W. G. M. Swinkels, Duurzame veehouderijketens, HAS Hogeschool, h.swinkels@has.nl

Dr. Ir. W. Voskamp – Harkema, Duurzame Veehouderij, VHL, wiepk.voskamp-harkema@wur.nl

Ir. R. Zanders, Gezonde Pluimveehouderij, Aeres Hogeschool, r.zanders@cahvilentum.nl

Ir. E. van den Boezem, Vitale Landbouw, Aeres Hogeschool, e.van.den.boezem@cahvilentum.nl