Voorbeeldprojecten

Op deze pagina vind je recent uitgevoerde projecten of projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn de projecten beschreven zonder de desbetreffende bedrijven te noemen.

Individuele verstrekking supplementen

Het CoE zorgt voor een landelijk onderzoek naar de individuele verstrekking van supplementen aan melkkoeien. Niet alleen worden de bedrijfseconomische effecten onderzocht, maar ook het daadwerkelijke gebruik van de installatie in de praktijk. Door het CoE worden de juiste bedrijfseconomische parameters uitgezocht, bijgehouden en geëvalueerd.

Kortere eierketen

Een pluimveehouder is op zoek naar directe afzet van zijn eieren in zijn directe omgeving. Welke kansen zijn er voor hem en tegen welke obstakels hij aanloopt bij deze wijziging van zijn afzetmethode? Het CoE onderzoekt zijn kansen in de lokale markt.

Internationale melkveehouderij

Wereldwijd worden steeds meer koeien gehouden op moderne bedrijven. Het leiding geven aan zo’n bedrijf is een speciaal vak geworden, met een eigen kennisbehoefte. Het CoE zorgt voor onderzoeksprojecten om bedrijven te ondersteunen met innovaties en kennis. Hierin wordt samengewerkt met een groep toeleverende bedrijven.

Algen

Het CoE onderzoekt de mogelijkheden om algen te gebruiken als veevoer. Het resultaat hiervan wordt gemeten in termen van antibioticareductie in de melkveehouderij. Door het voeren van algen worden dieren gezonder en is er minder aanleiding om antibiotica te gebruiken. Mocht dit succesvol blijken, dan zullen ook de mogelijkheden voor andere diersoorten worden onderzocht.

Biologische konijnen

Voor een biologisch dynamische dierenhouder, onderzoekt het CoE de mogelijkheden om ook volgens de uitgangspunten van de biologisch dynamische landbouw konijnen te fokken. Niet alleen de wet- en regelgeving wordt onderzocht, maar ook de mogelijkheden om konijnen diervriendelijk te huisvesten.

Bronstdetectie

Bronstdetectie is een probleem in de varkenshouderij en erg arbeidsintensief. In dit project onderzoekt het CoE de mogelijkheden om een sensor in te brengen bij dieren, waardoor de bronst automatisch wordt gedetecteerd. Onderdeel van dit onderzoek is een literatuurstudie om eerdere pogingen mee te nemen in de productontwikkeling.

Natuurvlees

Op steeds grotere schaal worden er runderen gehouden in natuurgebieden. Het CoE onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om het vlees van deze dieren tegen een meerwaarde te verkopen op de markt, waarbij het duidelijk is dat deze dieren een bijzonder leven hebben gehad. De kosten voor het houden van deze dieren is hoger, dan in de conventionele rundveehouderij, daarom wordt gezocht naar een concept dat extra waarde toekent aan het vlees.