Contact

Zoekt u een antwoord op uw onderzoeksvraag binnen de thema’s van het CoE Food, neem dan vrijblijvend contact op met één van de onderstaande regiomakelaars:

Domingo Loth, HAS Hogeschool, 06–51534075, d.loth@has.nl

Sytze Wiegersma, Van Hall Larenstein, 06–26887735, s.wiegersma@lsrd.nl

Willieanne van der Heijden, Aeres Hogeschool, 06–15440198, w.van.der.heijden@cahvilentum.nl

Feike van der Leij, Inholland, 06–12816643, feike.vanderleij@inholland.nl

U kunt ook contact opnemen met de landelijke programmaleider van het CoE Food:

Hans Hilbrands, 06–51025152, h.hilbrands@has.nl