Lectoren

In het kader van kennisontwikkeling hebben lectoren en docent-onderzoekers een belangrijke rol bij de hogescholen.

Bij het CoE Food zijn onder meer onderstaande lectoren bij de onderzoeksthema’s betrokken:

Annet Roodenburg, Lector Voeding & Gezondheid, HAS Hogeschool, 06–10931781, a.roodenburg@has.nl

Lizette Oudhuis, Lector Food Physics, Hogeschool Van Hall Larenstein, 06–27035004, lizette.oudhuis@wur.nl

Dinand Ekkel, Lector Groene en Vitale Stad, Aeres Hogeschool, 06–22824272, d.ekkel@cahvilentum.nl

Peter de Jong, Lector Zuivelprocestechnologie, Hogeschool Van Hall Larenstein, peter1.dejong@wur.nl

Harry van Delft, Lector Agro Food Marketing, HAS Hogeschool, 06–22418714, h.vandelft@has.nl