Lectoren

Onderstaand een overzicht van lectoren die zich bezig houden met de thematiek van CoE Open Teelten.

Dr. Ir. C. Kempenaar, Precisielandbouw, v, c.kempenaar@cahvilentum.nl

Dr. Ir. C.G. Kocks, Precisielandbouw, Aeres Hogeschool, c.kocks@cahvilentum.nl

Dr. Ir. P. Kooman, Aardappelketen en Agrarische innovatie, Aeres Hogeschool, p.kooman@cahvilentum.nl

Dr. Ir. G. J. van Os, Duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool, g.van.os@cahvilentum.nl

Dr. Ir. A. van den Pol – van Dasselaar, Beweiding, Aeres Hogeschool, a.van.den.pol@cahvilentum.nl

Ir. E. van den Boezem, Vitale Landbouw, Aeres Hogeschool, e.van.den.boezem@cahvilentum.nl

Dr. K Dittrich, Vitale Agribusiness via cyclisch proces- en productieketens, Aeres Hogeschool. K.dittrich@cahvilentum.nl