COE Open teelten

Over Open Teelten

Het Centre of Expertise (CoE) Open Teelten is gestart op 1 april 2014. In dit CoE bundelen de agrarische hogescholen CAH Vilentum, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, en InHolland hun expertise.

Het CoE Open Teelten werkt op basis van co-creatie tussen het bedrijfsleven en HAO-instelling voortdurend aan ontwikkeling van kennis, expertise en curriculum op het gebied van vitaal uitgangsmateriaal, een vitaal bodem-plant systeem en een vitaal product.

De meerwaarde van het CoE is evident in de integratie van onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven, studenten, docenten en onderzoekers. De combinatie van beter onderwijs voor het bedrijfsleven, beroepspraktijkprofielen voor studenten, toegepast onderzoek, innovatiediensten, showcases, netwerken en faciliteiten bieden meerwaarde voor bedrijven en studenten.