Partners

Het hart van het Kenniscentrum wordt gevormd door de partners die gezamenlijk het Kenniscentrum vormgeven en opbouwen.

Partners van het KCNL:

 • Aeres Groep
 • AOC De Groene Welle
 • BoerenNatuur.nl
 • BOOT Organiserend Ingenieursburo B.V.
 • Branchevereniging Sport en Cultuurechniek (BSNC)
 • Branchevereniging VHG
 • Citaverde
 • Cumela Nederland
 • LandschappenNL
 • Dutch School of Landscape Architecture
 • De Vlinderstichting
 • Gebiedsco√∂peratie O-gen
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Nieuwkoop
 • HAS Hogeschool
 • Helicon
 • Hogeschool Inholland
 • Nordwin College
 • Staatsbosbeheer
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
 • Stichting Clusius College
 • Stichting Van Hall Larenstein
 • Waterschap Rijn en IJssel

  Het KCNL is partner van:

  • City Deal 'Waarden van groen en blauw in de stad'