Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw

Groene daken en gevels worden populairder en de markt groeit wereldwijd. De groene daken en gevels hebben niet alleen voordelen voor particulieren en bedrijven maar ook voor overheden.

Als gevolg van klimaatveranderingen stijgen naast de hoeveelheid neerslag over het hele jaar, ook de piekneerslagen in drogere zomers, wat kan leiden tot problemen met overtollig water. Naast waterberging kunnen groene daken zorgen voor fijnstofafvang, isolatiewaarde, biodiversiteit etc. Het totale effect van groene daken en gevels op de ecologie op stadsschaal is nog niet bekend.

Deze ontwikkelingen vragen om goed geschoold en ter zake kundig personeel, om op termijn te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar dak- en gevelgroen. De leerlingen die momenteel op de arbeidsmarkt komen, hebben vaak wel verstand van groen, maar niet specifiek in de context van groen op dak en gevel. Het ontbreekt vooral aan logistiek en bouwtechnisch inzicht, kennis van detaillering en veiligheid en toegepaste plantenkennis.
 
Dit project beoogt om op bovengenoemde vraag een antwoord te geven door het verzamelen en (door)ontwikkelen van lesmateriaal voor het (groene) mbo. De kennis en ervaring is in ons land al ruimschoots aanwezig, maar tot op heden nog niet goed vertaald in kwalitatief goed, up-to-date én aantrekkelijk lesmateriaal, wat aansluit bij de leerbehoefte van de leerling van de 21e eeuw. Het resultaat van dit ontwikkeltraject kan ingezet worden als keuzedeel in de HKS en bijscholing voor bedrijven.
 
Daarnaast zullen een aantal proefvlakken op verschillende daktuinen van hbo-instellingen worden gemonitord door hbo-studenten, gedurende dit 2-jarige project. Onderzoeksvragen over de mogelijkheden van vaste planten, waterberging en bijvoorbeeld ‘grijs’ water op daken zullen moeten worden beantwoord.