leeuwarden, foto Pixabay

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de impact van intensievere buien, langdurige droogte en hitte dat grote effecten kan hebben op de economie en leefomgevingskwaliteit. Daarom wordt in dit project een instrumentarium ontwikkeld dat is gericht op het klimaat adaptief ontwerpen, gebruiken en beheren van het stedelijk en landelijk gebied in Fryslân. Dit instrument wordt een innovatieve klimaatstresstest genoemd en zal in samenwerking met de belanghebbende, projectpartners en studenten ontwikkeld worden.

Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast (overstromingen) maar ook hittestress door het ontwikkelen van een klimaatstresstest om klimaatadaptatiestrategieën en keuzes in Fryslân te onderbouwen en te prioriteren en participatieve gebiedsontwikkeling te stimuleren.

Een aantal resultaten:

  • Het project ontwikkelt een Climatemap die voor het hele beheersgebied van het Wetterskip en provincie Fryslan de overstromingsrisico’s uitrekent bij hevige neerslag en de hitte in de stad en regio bij klimaatsontwikkelingen. Dit model laat knelpunten zien in en om de gebouwde omgeving waarmee de diverse actoren maatregelen kunnen plannen om schade te voorkomen. In Masterclasses Klimaatadaptatie worden best practices gegeven alsmede onderzoeksresultaten van de nut en noodzaak hiervoor.
  • Het doel is namens de regio de Culturele Hoofdsteden van Europe 2019 (Matera in Italie en Plovdiv in Bulgarije) een instrument te bieden waarmee zij kunnen leren van onze ervaringen met klimaatdaptatie.
  • De gemeente Leeuwarden zal worden uitgelicht in 3D. Hierbij is Leeuwarden de voorbeeld stad voor andere (kleinere) gemeenten en kan zich meten met Europese steden die nog niet zo ver zijn met het in kaart brengen van klimaatsgevolgen.
  • Tools in de vorm van 3D animaties en kennisclips van gidsprincipes en gidsmodellen om het watersysteem klimaatadaptief en waterrobuust te maken.
  • De kaarten, analyses en inzichten zulllen worden ontsloten in de vorm van Story Maps (online verhalen bestaande uit GIS-kaarten, tekst, video’s etc.) via het kennisportaal in samenwerking met het platform Climate Adaptation Services.

(Bron foto: Pixabay)