Bron: Studio Veenhoven.

Project Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel

Het project richt zich op kennis en innovatie van natte landbouw om zo in te spelen op toekomstige klimaatverandering en de problematiek van bodemdaling. De ervaringen met de teelt van lisdodde worden ingezet om een onderwijsmodel te ontwikkelen voor mbo-studenten.


Land- en watergebruik aanpassen aan de omgeving in plaats van andersom. Op die manier kan men ook in de toekomst bij hogere en meer natuurlijke waterstanden uit de voeten. Hierbij wordt gezocht naar een verdienmodel zodat de natte teelt ten goede komt aan de regionale economie. Het is belangrijk dat studenten leren hoe ze een dergelijk vraagstuk aan kunnen pakken.

Ambities:

 • Ontwikkelen en delen nieuwe kennis op het gebied van natte teelten.
 • Verkenning van gewaseigenschappen lisdodde door studenten.
 • Toepassing van nieuwe technieken, zodat studenten, docenten en
  medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen.
 • Onderzoek naar oogstmethoden en optimalisatie van verwerking door
  studenten.
 • Ontwikkeling van een algemeen onderwijsmodel voor MBO studenten, dat zij
  stap voor stap kunnen toepassen bij de teelt, monitoring en oogst van een
  nieuw gewas.
 • Verkenning van nieuwe toepassingsmogelijkheden van lisdodde, door
  studenten in samenwerking met lokale ondernemers.
 • Ontwikkeling van een business model voor producten van lisdodde door HBO
  studenten.
 • PR en voorlichtingsactiviteiten om de mogelijkheden van de teelt van
  lisdodde meer bekendheid te geven in de regio.

(Bron foto: Studio Veenhoven)