Projectweek Transitie Landelijk Gebied

Projectweek Transitie Landelijk Gebied

Achttien tweedejaars studenten van Landscape & Environment Management van Inholland Delft gingen de uitdaging aan om in één projectweek een advies voor agrarische opdrachtgevers uit te werken. Dit vond plaats in Reeuwijk en omgeving waar de studenten inclusief docent verbleven, en ook presentaties en discussies hielden, in een groepsaccommodatie aan de Reeuwijkse Plassen. De laatste dag vond plaats op Hogeschool Inholland.

In het landelijk gebied spelen diverse ontwikkelingen. Het nieuwe stelsel van natuurbeheer met nieuwe werkwijze in collectieven is er één van, waar wordt gezocht naar passende verdienmodellen gericht op de combinatie van natuur en landbouw. Het studentenproject speelt in op de actuele vraag om verdienmodellen voor agrarisch ondernemers te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met behoud of versterking van natuur en landschap. Welke slimme combinaties zijn er te maken waarbij de potenties van agrarische bedrijvigheid, natuur en andere nevenactiviteiten samen komen? Hoe zorg je er voor dat de agrarisch ondernemer een goed voortbestaan heeft met zijn bedrijf, waarbij agrarisch natuurbeheer ook behouden blijft en een meerwaarde heeft? Het eindproduct bestond uit een CANVAS business model met daarin centraal de waardecreatie in de vorm van verschillende door de studenten ontwikkelde ideeën.

Inspirerend proces

Er waren drie agrarisch ondernemers als opdrachtgevers betrokken en daarnaast docenten en deskundigen uit het gebied. De studenten werkten in diverse stappen naar hun uiteindelijke advies toe, zoals een landschapsschets, actorenanalyse, factorenanalyse en prototyping. Er was veel contact met de praktijk door middel van o.a. een fietstocht met bedrijfsbezoeken en tussentijdse presentaties aan de opdrachtgevers in een gezamenlijke meeting. Het was mooi om te zien dat de studenten van de opdrachtgevers konden leren, maar ook andersom. Binnen de vier groepen werd goed samengewerkt. Een voorbeeld van een resultaat is het concept ‘De boer & ik’ waarbij bewustwording van agrarisch natuurbeheer onder de burger wordt gecreëerd door o.a. een logo op de Blaarkoppenkaas inclusief QR-code, een ‘kaasbusje’ en teambuilding- activiteiten. Alle betrokkenen hebben de projectweek als zeer inspirerend ervaren.

"Het is gelukt, nieuwe verdienmodellen in één week"