Samen voor bijen

Het uitvoeren van maatregelen om de biodiversiteit en vooral de leefomgeving van bestuivers en bijen te versterken roept nog veel praktische vragen op. Vaak zijn deze gekoppeld aan specifiek regionale omstandigheden zoals omgeving, bodem, gewasteelt, recreatief gebruik van het terrein etc.

In het project “Samen voor bijen” worden deze kennisvragen opgehaald, beantwoord en met elkaar gedeeld. Zo komt nieuwe kennis op praktisch niveau beschikbaar voor onderwijs en voor medewerkers op uitvoerend niveau. Hierdoor worden mogelijke maatregelen om de biodiversiteit te versterken ten gunste van insecten sneller opgepakt en beter uitgevoerd.

Hoe versterk ik de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van mijn attractiepark zonder dat de bezoekers last hebben van stekende insecten? Welk bloemenmengsel kan ik het beste inzaaien in relatie tot een lange bloeiboog? Welk bloemenmengsel past bij deze gewasteelt om ervoor te zorgen dat er meer natuurlijke vijanden komen? Hoe kunnen wij het bermbeheer het beste vorm geven?
Een aantal voorbeelden van vragen die het bedrijfsleven het project voorlegt. Door met de projectpartners landelijke kennis op te halen, specialisten in te zetten en veldbijeenkomsten te organiseren geven we antwoorden op deze vragen. We zullen tot verrassende inzichten komen doordat we met bedrijven en instanties uit veel verschillende sectoren samen aan de slag gaan. Opgedane kennis verspreiden we via masterclasses, praktijknetwerken en natuurlijk via het onderwijs.

Veelzijdige Projectpartners

Bedrijfsleven

Toverland Attractiepark, BTL Nederland (inrichting en beheer stad en landschap), Plattelandscooperatie Peel en Maas (agrarisch collectief, 400 leden), Landschap Horst aan de Maas (beheer landschap), Imkervereniging Horst e.o. en beroepsimkers, Mertens BV (toeleverancier voor agro, tuin en groen).

Onderzoek en advies

Food4Bees, De Vlinderstichting.

Onderwijs

CITAVERDE College, Nordwin College, Hogeschool VHL Lectoraat Bijengezondheid.

Bijeenkomst 17 11 2016 Samen voor Bijen.jpg

Inbedding in het onderwijs

Het versterken van de biodiversiteit ten gunste van bestuivers en bijen is maatschappelijk gezien een actueel thema en daarmee is het ook van belang dit thema in te passen in het onderwijs. Daartoe verwerven docenten uit vmbo, mbo en hbo met ondersteuning van het lectoraat Bijengezondheid kennis op het thema.

MBO onderwijs

In het mbo onderwijs worden curricula van het beroepsdeel uit de opleidingen in het Agrocluster en Groene ruimte aangepast op het thema “versterken biodiversiteit en bijengezondheid”.
Vanwege de toenemende professionalisering van de imkerhouderij en het belang van professionele bestuiving voor voedselproductie wordt de haalbaarheid van een keuzedeel “Specialisatie Imkerhouderij” onderzocht. In samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging wordt onderwijsmateriaal toegankelijk gemaakt.

Leven Lang Leren

In het kader van Leven Lang Leren worden nieuwe onderwijsproducten ontwikkeld rondom biodiversiteit, bijengezondheid en gewasverzorging. Tevens wordt een ondersteuningsprogramma voor praktijknetwerken opgezet. Een kennisarrangement “biodiversiteit, bijengezondheid en natuurlijke vijanden” komt beschikbaar om te implementeren in de kennisbijeenkomsten om de gewasbeschermingslicentie te verlengen.

Samen voor bijen 2.jpg