Vruchtgebruik

Zes gemeenten in Nederland (Culemborg, Leeuwarden, Arnhem, Deventer, Wageningen en Hoorn), Vereniging Stadswerk (Projectgroep Natuurlijk groen werkt in de stad) en de Stichting IJsselboomgaarden hebben samen met verschillende lectoren van Van Hall Larenstein (VHL) en drie mbo-scholen het project Vruchtgebruik opgezet.

Voor gemeenten is fruit geen eenvoudige categorie, ook al past het binnen een beleid om meer lokaal voedsel te produceren. Het beheer is relatief kennis- en arbeidsintensief en dat past minder bij een terugtredende overheid. Wetend dat beheer van fruit altijd een zorg is, moet er concrete steun voor fruit in de openbare ruimte zijn. Dit sluit aan bij de vele initiatieven van burgers en allerhande organisaties om nieuw fruit aan te planten of slecht beheerd fruit onder de hoede te nemen. Maar hoe organiseer je het samenkomen van gemeentelijke doelstellingen met wensen en belangen van de bewoners en maatschappelijke organisaties?

Het project valt binnen het KCNL-thema 'Ontwikkeling naar een duurzame stad'. Het vergroot de leefbaarheid en benutting van groen voor een gezond leefklimaat. Het levert een bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit en het welzijn van de stadsbewoners. Elke gemeente heeft een eigen focus, maar de algemene onderzoeksvraag luidt:
Wat is de ecologische, sociale en economische potentie van fruit in de openbare ruimte?

In januari 2017 wordt in tijdschrift Groen een artikel gepubliceerd van de projectpartners. Doel is om andere gemeenten en groepen de kans te geven om zich bij het project aan te sluiten.

Foto: Gemeente Culemborg.