Groene Hart Academie

Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken

Studenten onderzoeken het DuurzaamheidsProfiel op Locatie.

In opdracht van twee bewonersverenigingen uit de vooroorlogse Goudse wijken Korte Akkeren en Nieuwe Park hebben studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsscore van beide wijken, volgens de DPL-methode (DuurzaamheidsProfiel op Locatie). Vervolgens zijn er door de studenten in overleg met de bewoners verbeterplannen voorgesteld om de duurzaamheid in de wijken te verbeteren. De wijkverenigingen hebben het voornemen met deze aanbevelingen het gesprek aan te gaan met de gemeente, om samen te zoeken naar mogelijkheden om de gewenste verbeteringen tot stand te brengen.

Het DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL) wordt toegepast om de duurzaamheid in plannen voor nieuwbouwwijken en in de herontwikkeling van bestaande wijken een duidelijke plaats te geven. Het geeft bovendien de handvatten om de duurzaamheid te verbeteren volgens de drie pijlers milieu (Planet), mens (People) en welvaart (Profit). Bij duurzame gebiedsontwikkeling komen deze drie elementen bijeen met als doel het ontwikkelen van leefbare, vitale wijken met een hoge kwaliteit, die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Dit gebeurt aan de hand van 11 thema’s en 25 aspecten. Deze aspecten zijn door de IVAM (onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van duurzaamheid van de UvA) geselecteerd met hulp diverse stakeholders uit het werkveld.

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting

De wijken in Gouda scoorden een magere voldoende. De ambities van de wijkverenigingen en de gemeente liggen echter hoger. De studenten deden een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot een hogere score. Zo moet er meer ruimte komen voor stadslandbouw en kleinschalige werkgelegenheid. Ook moet meer geïnvesteerd worden in sociale cohesie en buurt-participatie. Voor meer informatie over het project zie de website van de Groene Hart Academie.

Wilt u ook een duurzaamheidsscan laten maken voor nieuwe of bestaande woonwijken in uw gemeente en samen met studenten ontdekken welke verbeteringen mogelijk zijn in de duurzame leefomgeving? Neem dan contact op met het KennisCentrum.