Over het lectoraat

Het lectoraat Welzijn van Dieren wil met praktijkgericht onderzoek beter inzicht krijgen in de complexe wisselwerking tussen mens en dier. Het doel is het welzijn van dieren te verbeteren door de integrale vertaling van multidisciplinaire kennis naar praktijkoplossingen. Hierbij wordt gekeken naar zowel de dierhouderij zelf als ook naar beleid, ontwikkelingen in de samenleving en de scholing hier omheen. Dieren leveren ons veel voordelen: zoals voedsel, gezelschap, natuur. Maar aan het houden van dieren zijn ook risico’s verbonden, zoals voor onze eigen gezondheid of voor het welzijn van het dier. Het welzijn van het dier is vaak complex verbonden met de verschillende belangen die mensen en dieren hebben. Om dit goed in beeld te krijgen is biologische kennis nodig én kennis van maatschappelijke fenomenen, de waarden en grondhoudingen van (groepen) mensen. Een ingewikkeld speelveld waar het lectoraat Welzijn van Dieren in thuis is! Het lectoraat houdt zich in de meest brede zin bezig met dit onderwerp, van feiten tot interpretaties en oplossingen die werken in de praktijk. Het lectoraat Welzijn van Dieren is onderdeel van Hogeschool VHL en verbonden aan de dieropleidingen.

Medewerkers en kenniskring

  • Hans Hopster - lector Welzijn van Dieren en themaleider Dierenwelzijn bij Wageningen UR Livestock Research (WUR)
  • Jolanda Hokwerda - projectingenieur en lectoraatscoördinator
  • Vincent Pompe – docent-onderzoeker Biologie en dierethiek
  • Marko Ruis – docent-onderzoeker Dierenwelzijn en onderzoeker Dierenwelzijn bij Wageningen UR Livestock Research (WUR).
  • Titia Fokkema- van der Ploeg – docent-dierenarts Diergezondheidszorg Hogeschool VHL
  • Irene Walstra – docent-onderzoeker Biologie

Kerntaken

  1. Kennisontwikkeling: Via meerjarige onderzoekslijnen wordt ten behoeve van en in samenwerking met het werkveld bijdragen aan de ontwikkeling van kennis met een toegepast karakter;

  2. Onderwijsontwikkeling: Betrokkenheid van het lectoraat bij curriculumevaluatie en -ontwikkeling rondom dierenwelzijn, waarbij vaak met andere kennisinstellingen en het werkveld wordt samengewerkt;

  3. Professionalisering van docenten:  ondersteuning in kennisvergaring en mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoek, congressen, docentstages  en promotieonderzoek;

  4. Kenniscirculatie: actief inspelen op mogelijkheden voor kenniscirculatie met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.