Centre for Animal Welfare and Adaptation (CAWA)

The Centre for Animal Welfare and Adaptation (CAWA) is a partnership of three of the largest WUR research groups on welfare of production animals: The chair group Adaptation Physiology, the chair group Behavioural Ecology and the Wageningen UR Livestock Research department Animal Welfare. The combination of these groups forms a research line that covers the whole range from fundamental science to practical application.

Dairy Campus

Dairy Campus is een centrum voor onderzoek, innovatie, educatie en training op het gebied van de melkveehouderij. De Nederlandse zuivelsector is steeds op zoek naar duurzamere en efficientere manieren om zuivel te produceren. Om vernieuwing te bevorderen stelt Dairy Campus een Innovatiefonds beschikbaar.

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij houdt zich bezig met vraagstukken rondom de positie van het dier in onze samenleving, in de breedste zin. Het departement draagt oa bij aan het ontwikkelen van wetenschappelijk gefundeerde methoden om dierlijke emoties te duiden en het stimuleren van de ontwikkeling van methoden die het gebruik

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en dierethiek

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel is een multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. Onderzoek omvat alle aspecten van de duurzame varkenshouderij, waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en mineralenmanagement.