Zeewier, foto shutterstock

Dossier

Zeewier

Zeewierteelt kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Duurzaam, omdat maar weinig zee oppervlak nodig is voor de teelt. In dit dossier meer informatie over zeewier als voedingsmiddel.

Zeewier is een oer oud gewas en wordt door sommige kustvolkeren al langer gegeten. Deze algensoort wordt ook bij de gewone consument steeds populairder als voedingsmiddel en is toe te passen in diverse gerechten. Er zijn al diverse "zeewierboerderijen" in Nederland. In dit dossier kun je meer informatie vinden over de eigenschappen van zeewier, de productiewijze, toepassing in voedingsmiddelen, het vermarkten en de aspecten met betrekking tot de gezondheid.