Bron: groenegrondstoffen.nl

Dossier

Biobased economy

Een biobased economy is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie, worden niet, of zo min mogelijk gebruikt. Groene grondstoffen zijn hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze telkens opnieuw geproduceerd kunnen worden. Fossiele grondstoffen zijn eindig. Ze raken op.

In een biobased economy bestaat eigenlijk geen afval. Het afval van het ene productieproces, is een grondstof voor een ander productieproces. Door afval te blijven hergebruiken worden kringlopen gesloten.

De overgang naar een biobased economy is een langdurig proces. Er zijn veel technologische ontwikkelingen nodig, maar ook ondernemers die de opgedane kennis in praktijk brengen. Er zijn vele grote én kleine initiatieven op het gebied van biobased economy. Wetenschap, overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten samenwerken om de transitie naar een biobased economy tot een succes te maken.

Groene grondstoffen, foto: Hilda van der Pol

Groene grondstoffen

Groene grondstoffen, of biomassa, zijn alle grondstoffen van biologische oorsprong. Een speciaal gewas telen voor de chemische industrie of bio-energie kan natuurlijk.

Lees meer

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Elke organische afvalstroom is biomassa en kan gebruikt worden voor iets anders. Denk hierbij aan snoeiafval, gft-afval, mest, reststromen van de voedingsindustrie, slachtafval, enzovoort.

Biomassa kan voor veel doeleinden gebruikt worden. De meest waardevolle stoffen worden er eerst uitgehaald, dan de iets minder waardevolle, enzovoort. Wat uiteindelijk overblijft, wordt gebruikt voor energieopwekking. Dit noemt men biomassa cascadering.

Meer informatie

Groene chemie

De chemische industrie maakt veel gebruik van fossiele grondstoffen. Chemicaliën, plastics, smeerolie en verf kunnen makkelijk uit aardolie gemaakt worden.

Lees meer

Groene grondstoffen kunnen de chemische industrie duurzaam maken. En dat gebeurt al. Suiker en natuurlijke oliën zijn prima grondstoffen voor de chemie.

Het gebruik van natuurlijke grondstoffen blijkt een bijkomende voordelen te hebben. Sommige productieprocessen zijn op basis van groene grondstoffen een stuk korter. Dit levert energiebesparing op. Op basis van groene grondstoffen zijn ook nieuwe producten mogelijk, die niet uit aardolie gemaakt kunnen worden.

Het omschakelen naar groene grondstoffen is echter niet makkelijk. Voor elk chemisch product moet een nieuw productieproces uitgedacht worden. Dit vergt veel onderzoek. Vervolgens moet de hele fabriek aangepast worden aan het nieuwe proces

Meer informatie

autos.jpg

Biobased materialen

Bioplastic is het bekendste voorbeeld van biobased materiaal. Plastic was altijd een echt aardolieproduct. Maar plastic kan ook goed uit plantaardig materiaal gemaakt worden. Bioplastic heeft als bijkomend voordeel dat het meestal ook biologisch afbreekbaar is.

Lees meer

Ook 'ouderwetse' grondstoffen keren weer terug. Denk bijvoorbeeld aan wol, vlasvezel, kleurstof uit meekrap (rubia). Deze stoffen zijn verdrongen doordat productie uit fossiele grondstoffen veel goedkoper was. Nu de aardolieprijs stijgt en duurzaamheid steeds belangrijker wordt, keren deze stoffen terug.

Papier en karton zijn ook biobased. Papier en karton worden gemaakt van natuurlijke vezels, meestal hout, maar vezels uit stro of gras kan ook. Papier en karton kunnen meer en anders gebruikt worden. Bij verpakkingen is karton een goede vervanger van plastic. Kartonnen meubels zijn een goed voorbeeld van een nieuwe toepassing.

Meer informatie

Kleurenwaaier, foto: www.biobasedeconomy.nl

Bouwmaterialen

Hout is veruit het bekendste groene bouwmateriaal en wordt al sinds mensenheugenis toegepast. Vezelplaten worden tegenwoordig veel gebruikt. Deze kunnen van hout zijn, maar ook bijvoorbeeld van stro of kokos. Zelfs beton en cement kunnen (deels) geproduceerd worden uit groene grondstoffen.

Lees meer

De bouw heeft meer nodig dan alleen de 'grote' materialen. Isolatiemateriaal, lijm, kit en verf worden meestal gemaakt uit fossiele grondstoffen, maar kunnen ook zeer goed uit groene grondstoffen gemaakt worden.

Als het huis (of ander gebouw) gebouwd is, is het nog niet af. De afwerking en inrichting kan ook biobased zijn. Denk aan bioplastic voor stopcontacten, tapijt van natuurlijke vezels en wandbekleding van natuurlijke materialen.

Meer informatie

Bio-energie

Bio-energie is energie die opgewekt wordt uit biomassa. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vergisting van mest, organisch afval en/of plantenresten
  • Verbranding van hout en snoeiafval
  • Vergisting van rioolslib
  • Electriciteit opgewekt door planten (Plant-e)

Lees meer

Het opwekken van bio-energie kan een doel op zich zijn, maar bio-energie kan ook een bijproduct zijn van een ander proces, bijvoorbeeld mestverwerking of afvalwaterzuivering.

Bio-energie kan geleverd worden in de vorm van elektriciteit, biobrandstof of warmte. Bio-energie is hernieuwbare energie, net als windenergie en zonne-energie.

Laatste wijziging aan dit dossier: 26 maart 2015


Beeld: Schema biobased economy. Bron: Groene Grondstoffen