Foto: Thinkstock

Dossier

Natuurlijk Gezond

Dieren op een natuurlijke manier gezond houden vraagt kennis en inzicht en een ander management. Gebruik maken van natuurlijke middelen is een mogelijkheid om de gezondheid van dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen en het gebruik van antibiotica te verminderen. Ook kunnen deze middelen ingezet worden om de ernst van een ziekte te reduceren.

Karwijzaad. Foto: Kennisakker

Stalboekjes

De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij. De boeren wilden weten hoe kruiden en andere natuurlijke producten werken om de diergezondheid te verhogen en om ziektes te voorkomen. Wat is er beschikbaar aan middelen voor de dieren en wat kan ingezet worden?


Oregano. Foto: InfoFyto

Onderzoek naar kruiden

Om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen is kennis en bewustwording nodig van de veehouders ter ondersteuning van het management. Voor veel dierziekten, zoals klauwproblemen, darmgezondheid of verstopping bij zeugen bestaan natuurlijke remedies. Bij urineweginfecties bij zeugen bijvoorbeeld kan beredruif, cranberry en brandnetel toegepast worden.

Lees meer

Door hygiëne-protocollen en een grotere inzet van natuurmiddelen als ondersteuning van de weerstand van varkens, zal het gebruik van kruiden en natuurmiddelen groeien. Ook worden deze middelen extra ingezet in periodes waarin veel van varkens wordt gevraagd.

Dierenarts Maria Groot (werkzaam bij het onderzoeksinstituut RIKILT, onderdeel van Wageningen UR) pleit voor het delen van praktijkkennis en ervaringen van veehouders over de inzet van natuurproducten. Groot wil een Wageningen-breed kenniscentrum opzetten voor kruiden en natuurproducten. De kennis die er is moet worden gebundeld en beschikbaar komen voor veehouders en dierenartsen. Homeopathie valt buiten dit bestek.

Diergezondheid

Diergezondheid is een essentieel onderdeel van een veehouderijbedrijf. Om de gezondheidsstatus van de dieren optimaal te houden, worden diverse maatregelen toegepast. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk.
Met het antibioticumreductiebeleid wordt het ook voor de gangbare dierhouderij interessant om te kijken naar alternatieven bij dierziektes.

Lees meer

In de levenscyclus van een dier bestaan natuurlijke stressmomenten, zoals de geboorte, de aanpassing van pasgeboren dieren aan de omgeving en voer- en hokveranderingen. Natuurlijke voedercomponenten en kruiden kunnen een bijdrage leveren om de gezondheid van het dier op peil te houden. Hierdoor zal het aantal ziektegevallen op een bedrijf verminderen en het gebruik van medicijnen (zoals antibiotica) kan zich beperken tot de behandeling van enkele ernstig zieke dieren.

Kruiden in grasland


Het Louis Bolk Instituut heeft van april tot en met oktober 2011 het onderzoek 'Kruidenrijk grasland en de gezondheid van melkvee" uitgevoerd op een aantal melkveebedrijven. Er is gekeken naar de botanische samenstelling, de medicinale eigenschappen van kruiden, het antibioticagebruik en diergezondheid. Uit de resultaten blijkt dat de dieren minder gezondheidsproblemen hebben als de weiden uit meerdere plantensoorten bestaan.

Laatste wijziging aan dit dossier:

28 september 2016

Foto: Thinkstock