Leermateriaal

Wij bieden actuele kennis en leermiddelen voor docenten en leerlingen/studenten in het groen onderwijs.

Voor VMBO

De snelste route naar online leermiddelen voor VMBO-groen.

Voor MBO

De snelste route naar online leermiddelen voor MBO-groen.

Voor HBO

Greeni is de bibliotheek voor het groene HBO. Ook de Groen Kennisnet-collectie voor het HBO vind je daar.


Voor Leven lang leren

Online kennisbronnen en -dossiers om bij te blijven in jouw vak.