Het Groen Kennisnet kennisportaal Zeldzame landbouwhuisdieren wordt in opdracht van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) in nauwe samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) samengesteld. Het kennisportaal is vooral gericht op een brede doelgroep in het onderwijs, van basisonderwijs tot post-academisch onderwijs. Daarnaast zijn nadrukkelijk ook leden van verenigingen van hobbyfokkers doelgroep van dit portaal.

Zoek met trefwoorden in de Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren: