Bijeenkomst

Debat: Van boerencrisis naar boeren met toekomst - sociale transitie

Het aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig ‘vermaatschappelijken’? Zo ja, wat gebeurt er dan met alle familiebedrijven die hier tussenin zitten? Wat betekent het verlies van werkgelegenheid in de landbouw sociaal gezien voor de leefbaarheid en de cohesie van ons platteland? Waar liggen nieuwe kansen?

Georganiseerd door CLM, Ecomind, Youth Food Movement
Datum di 14 maart 2017
Tijd 20:00 tot en met 22:00
Locatie De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Sprekers:

  • Cor Pierik, Centraal Bureau voor de Statistiek, presenteert actuele cijfers en trends
  • keynote: Jeroen Candel (Wageningen UR) over Europese ontwikkelingen en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Herman en José Bongen, stoppende boer en boerin in Achterhoek, over wat het betekent om te stoppen
  • Adrian Langereis, Boerengilde, over een nieuw verdienmodel voor realistische en gezonde landbouw

Gespreksleider: Felix Rottenberg

Debatserie 2017 It’s the food, my friend!

De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord

Landbouw en voedsel worden steeds vaker in verband gebracht met grote maatschappelijke problemen zoals verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, sociale desintegratie en zowel honger als welvaartsziekten.

Het goede nieuws is dat wat goed is voor onze gezondheid - een gevarieerd voedselpatroon gebaseerd op vers voedsel met beperkt dierlijk eiwit – veelal ook goed is voor onze planeet.

In deze nieuwe, 8ste serie landbouw en voedseldialogen geven we ruimte aan denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Deze reeks is bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.

Kaartverkoop:

  • Kaarten voor de avonden (incl. koffie en thee ): 12 euro regulier, 7 euro voor studenten
  • Aanvangstijden: 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur).
  • Kaarten voor de slotzaterdag (incl. lunch): 20 euro, 12 euro voor studenten
  • Aanvangstijd 11:00 uur (zaal open: 10:30 uur) tot 16:00 uur.
  • Passe-partouts: 50 euro, 32 euro voor studenten
  • Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend