Cursus

Docenttraining Knaagdierenbeheersing

Deze tweedaagse training heeft tot doel docenten vakdidactisch en vakinhoudelijk bekwamen voor het geven van trainingen over Knaagdierbeheersing aan knaagdierbeheersers. Deelnemers aan deze training verzorgen trainingen voor knaagdierbeheersers of willen dit gaan doen.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 20 september 2017 09:15 tot 16:30

wo 11 oktober 2017 09:15 tot 16:30

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen Mansholtlaan 18 6708 PA Wageningen

De wetgeving schrijft voor dat bevoegde docenten, werkzaam bij een AOC, en een praktijkdeskundige, werkzaam als knaagdierbeheerser, samen cursussen knaagdierbeheersing geven. Beide groepen zijn doelgroep voor deze cursus.

De wetgeving schrijft voor dat bevoegde docenten, werkzaam bij een AOC, en een praktijkdeskundige, werkzaam als knaagdierbeheerser, samen cursussen knaagdierbeheersing geven. Beide groepen zijn doelgroep voor deze cursus.

Instroomeis voor deelname

  • Bevoegde docenten die werkzaam zijn op een AOC.
  • Praktijkdeskundigen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als gediplomeerd knaagdierenbeheerser.

Opzet training

De training bestaat uit vier dagdelen vakdidactiek en vakinhoud, een periode van oefenen in de praktijk en een formatieve beoordeling van de praktijk.

De inhoudelijke vakexpert en een vakdidacticus verzorgen samen de vier dagdelen. De expert geeft de les over de vakinhoud, de didacticus bespreekt met de groep de ingezette werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbind deze aan de theorie. Deze geïntegreerde vorm van lesgeven verbindt de praktijk aan de theorie. Door de reflectie na ieder onderdeel krijgt de deelnemer inzicht over vormen van didactiek en leereffecten bij deelnemers.

Oefenen in de praktijk

De deelnemer organiseert mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat het geven van cursussen zijn. De deelnemer zoekt een coach om hem/haar te begeleiden en te reflecteren op het werken in de praktijk. De naam en een CV van de door de deelnemer voorgestelde coach wordt voorgelegd aan de docenten van de KAD / Aeres hogeschool Wageningen ter goedkeuring. Indien de goedkeuring gegeven is dan kan de begeleiding en het oefenen in de praktijk starten.

Toetsing

De deelnemer geeft aan dat hij/zij klaar is voor een lesbeoordeling. De datum voor de lesbeoordeling wordt in overleg vastgelegd. Een week voordat de les plaatsvindt stuurt de deelnemer de docent het lesplan op. De deelnemer wordt bezocht door een van de docenten die de training hebben verzorgd en wordt beoordeeld door deze docent. De docent heeft hiervoor de beschikking over een kijkwijzer. Na afloop van de les wordt de les geëvalueerd en besproken. De docent geeft ontwikkelingsgerichte feedback. De lesbeoordeling is een formatief toetsmoment.

Inhoud training

Leerdoelen vakinhoud:

  • Weten wat knaagdierenbeheersing inhoudt;
  • Weten waarom knaagdierenbeheersing uitgevoerd wordt op de manier passend bij wetgeving en maatschappelijke beweging;
  • Weten waartoe de ontwikkelingen rond de knaagdierbeheersing dienen en hoe daar mee om te gaan.Leerdoelen didactiek:

  • Instructie geven
  • Theorie aanbieden
  • Presentatietechnieken
  • Didactische werkvormen
  • Procesbegeleiding veranderprocessen

De keuze van didactiek tijdens de cursus sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemersgroep.

Certificering en plaatsing op de lijst docenten knaagdierenbeheersing Bureau Erkenningen

De feedback over de lesbeoordeling wordt door de docent verstuurd naar Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen bepaalt of de deelnemer geregistreerd wordt als docent KBA GB en neemt hierover contact op met de deelnemer.

De kosten (incl. toetsing en lunch) bedragen € 900. Let op: de training wordt gesponsord door Bureau Erkenningen. De cursusprijs zonder sponsoring bedraagt € 1200.