Excursie

Heischrale graslanden

Organisator VBNE
Datum

wo 4 oktober 2017 09:30 tot 16:00

Locatie Dwingeloo, Dwingelderveld
Droge heischrale graslanden zijn een prioritair habitattype (H6230 en H2130C) waarvan de kwaliteit in veel natuurgebieden erg achteruit is gegaan door met name verzuring. Voormalige landbouwgronden zijn minder verzuurd en bieden potentie door het verwijderen van de fosfaatrijke toplaag.  Echter, die soortenrijke heischrale graslanden lijken ook daar niet zo makkelijk terug te keren als gehoopt. Op deze veldwerkplaats gaat men nader in op dit probleem én op de mogelijke oplossingen: het aanbrengen van maaisel en bodemtransplantatie. Wanneer werken die oplossingen wel en wanneer niet? Hoe werkt de bodemchemie? En hoe reageren de plantensoorten op deze maatregelen? Om welke bodemfauna gaat het en kan dit ook ‘verhuizen’?