beheerdersdag 2016, foto Bram de Jong

Bijeenkomst

Landelijke beheerdersdag 2017

Tijdens de landelijke Beheerdersdag, een jaarlijkse kennis- en netwerkdag over bos- en natuurbeheer, staan onder andere de Natuurschoonwet, het belang van een gezond bodemleven, het werken met dunningspaden op 40 meter en natuurinclusieve landbouw op het programma. Daarnaast is er volop ruimte voor netwerken en kun je over de infomarkt struinen.

Organisator de Bosgroepen en de VBNE, samen met diverse partners: de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, BIJ12, Colland en Boerennatuur.nl
Datum

vr 29 september 2017 09:30 tot 18:00

Locatie Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd

De jaarlijkse beheerdsdag bestaat uit een mix van inhoudelijk boeiende workshops en tijd om ontspannen bij te praten

Voor de beheerdersdag kun je ticktes bestellen. Een ticket kost 35 euro voor leden en medewerkers van organisaties die partner zijn van de Beheerdersdag. Voor overige deelnemers kost een ticket 50 euro.

(Bron foto: Bram de Jong)