Overleg, foto Shutterstock

Lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling

Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. In het lectoraat professionele identiteit en organisatieontwikkeling gaat het er om professionele identiteit en daarmee samenhangende thema’s te doorgronden om zo een handelingsrepertoire te ontwikkelen. Professionals en organisaties kunnen daarmee in de ontstane dynamiek die identiteit vormgeven en zo bijdragen aan veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie.

Manon Ruijters doet onderzoek naar Professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Zij begon als lector bij Stoas Wageningen (nu Aeres Hogeschool Wageningen) in 2011, met het thema ‘De ecologie van het Leren’. Na haar studie Logopedie besloot Ruijters om Onderwijskunde en Orthopedagogiek te studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gegrepen door intelligentie-ontwikkeling kwam ze terecht in het onderwijs. In 2000 werd ze adviseur bij de Twynstra Gudde. In 2006 promoveerde ze op het onderwerp ‘diversiteit van leren in en om organisatie'.

Op dit moment is ze werkzaam als adviseur, lector, docent en begeleider. Ze richt zich op het ruimte maken voor en gebruikmaken van alle normen van leren en ontwikkelingen. Ze helpt zowel professionals als organisaties. Daarnaast is Ruijters programmadirecteur en kerndocent van de postmaster Leren, Ontwikkelen en Veranderen. Ook is ze gastdocent bij diverse businessschools, waaronder AOG.

Lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling

Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. Het zijn de brandstoffen voor groei. Groei voor individuen, groepen, netwerken en organisaties. Leren en ontwikkelen ‘oprekken’ - en deze processen inzetten passend bij de kenmerken van individuen, vraagstukken en organisaties - vormt de kern van de onderzoeksvraag. Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten in, en het uitwerken van professionele identiteiten

Professionals worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Het is geen eenvoudige opgave om binnen al die invloeden als professional te blijven staan. En het ‘goede werk’ te kunnen doen. Net zomin als het op organisatieniveau eenvoudig is om leren en ontwikkelen van professionals goed vorm te geven. We houden ons bezig met de vraag: hoe verzeker je je van veerkrachtige, excellente professionals? Hoeveel ruimte moet je geven en waar moet je grenzen stellen?

Het lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling richt zich op:

 • Inzicht verkrijgen in de verhouding tussen institutie en professie, tussen
  managers en professionals
 • Het nader onderzoeken van hybride vormen van professionaliteit
 • Het uitwerken van de connectie tussen visie op leren en professionele
  identiteit
 • Onderzoek naar de invloed van certificering, registreren en puntensystemen
  op de professionele ontwikkeling
 • Bouwen aan een informed practice

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

 • Onderzoek naar professionele identiteit
  De PI-onderzoeksgroep onderzoekt
  professionele frames, de collectieve component van professionele identiteit. Ook
  doet de groep onderzoek naar het vraagstuk certificering/registrering en de
  invloed daarvan op professionele identiteit. De aandacht gaat uit naar het
  opschalen rondom het werken met professionele identiteit in de praktijk. We
  bouwen aan een Research Practice Partnership van diverse organisaties die
  professionele identiteit een plek willen geven. Momenteel zijn 7 organisaties
  aangesloten.
 • Onderzoek naar framing en responsief leiderschap
  Met de AOC’s Groenhorst
  en Lentiz werken we aan de ontwikkeling van operationeel naar responsief
  leiderschap. In het onderliggende onderzoek gaat het om grip krijgen op het
  framen en het reframen en het tussenliggende proces van transformatief leren.
 • Onderzoek naar diversiteit van en praten over leren
  De leervoorkeuren
  vormen een doorlopende lijn in onderzoek en praktijk. Zo onderzoeken we het
  intuïtief en imaginair leren, maar het gaat ook om uitwerkingen van de
  leervoorkeuren voor specifieke doelgroepen. Denk aan het mbo en basisonderwijs
  en toepassingen in het onderwijs en de zorg. We geven specifiek aandacht aan de
  rol van leervoorkeuren in het komen tot een persoonlijke en organisatiebrede
  visie op leren. Binnen de Aeres Groep gebeurt dit onder de naam LIA (Leren in
  Aeres). Het versterken van het gesprek over leren in een bottum-up
  veranderproces (viral change) staat centraal. Het onderzoeksbrede vraagstuk naar
  wijsheid speelt in al deze vragen een rol.

(Bron foto: Shutterstock)