Symposium

Symposium Natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap

Het OBN Deskundigenteam Laagveen- en zeekleilandschap organiseert samen met de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) op 13 september 2017 een symposium over de ontwikkeling en het beheer van natuur en water in laagveen- en zeekleigebieden.

Organisator Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en OBN
Datum

wo 13 september 2017 10:00 tot 17:00

Locatie Provinciehuis Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

De ambitieuze kernopgaven voor de Natura 2000-gebieden zijn opgepakt door beleid en beheer. De doelen zijn helder en de inzet is groot. De waterkwaliteit wordt beter in veel natuurgebieden, dus we gaan de goede kant op. Maar de verlandingsprocessen die zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit laten zich lastig sturen in ruimte en tijd. En de grote oppervlakten overjarig riet en waterriet voor water- en moerasvogels blijken vaak moeilijk te realiseren. Ook de brakke ruigten en zomen boven het IJ gaan verder achteruit.

Natuur- en waterbeheerders willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om de processen beter in de vingers te krijgen. Praktijkgericht onderzoek levert resultaten die deels houvast geven. Maar we zien ook beter welke vragen nog opgelost moeten worden om in lastige situaties effectief te kunnen sturen.

Doel van dit symposium is de balans op te maken en de uitdagingen voor de nabije toekomst te bespreken.