Studiedag

Vmbo-bijscholing Technische ontwikkelingen in de landbouw

Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen in het vmbo zijn er beschrijvingen gekomen voor de keuzevakken binnen het vmbo-profiel Groen. De keuzevakken ‘Machinepark’ en ‘Groei en oogst’ zijn een nieuwe invulling.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 4 oktober 2017 09:00 tot 16:15

Locatie Aeres Praktijkcentrum Wisentweg 13C 8251 PB Dronten

In deze cursus kijken we niet zozeer naar de inhoud van die keuzevakken zoals uitgevoerd in de boeken van het Ontwikkelcentrum, als wel naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek:

 • Duurzaamheidsdoel 1: nieuwe technieken in de landbouw; werken met drones
 • Duurzaamheidsdoel 2: duurzaam leren
 • Duurzaamheidsdoel 3: ontwikkeling van betekenisvolle (praktijk)opdrachten toepasbaar in de vmbo-lessenUitvoering

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. Deze cursus wordt gegeven voor Klaas Eeuwema, docent Agrarische Techniek Aeres Hogeschool Dronten, in samenwerking met een expert uit de techniek.

Doelgroep

Docenten/aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak gaan verzorgen of al verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende het keuzevak.

Inhoud

Het programma omvat in grote lijnen een update van de huidige technieken die toegepast worden in de landbouw. Het gaat om zowel veehouderij als akkerbouw. De landbouw ontwikkelt zich erg snel en drones en autonome voertuigen staan op het punt van doorbreken. Deze worden deels ook al ingezet. In de cursus gaat het over de ontwikkelingen van de laatste jaren en de focus van de moderne landbouw ondernemer. Welke kritische succesfactoren zijn er en welke belangen en verwachtingen spelen een rol in relatie tot de afnemers van het landbouwproduct?

Werkwijze

Techniek neemt in de landbouw een grote vlucht en zal de rode draad zijn door deze training, uitgevoerd door mensen van het hier en nu, in en uit de sector. De locatie biedt mogelijkheden om machines te zien en te ervaren en praktisch bezig te zijn zodat er verbinding wordt gelegd tussen vak, vakdidactiek en vmbo.

Programma

 • 09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
 • 09.15 uur  Uitleg en introductie 'Landbouw anno nu', trends en ontwikkelingen in de landbouwtechniek
 • 10.45 uur  Precisielandbouw, uitleg van systemen en werking
 • 12.15 uur  Lunch
 • 13.00 uur  Uitleg drone-technieken door een expert
 • 14.30 uur  Vliegen en werken met een drone
 • 15.00 uur  Gegevensverwerking
 • 16.00 uur  Einde programma en uitwisseling met hapje en drankje

Prijs €25,- per persoon (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)