Studiedag

Training Lading zekeren voor AOC docenten

Ladingen vervoeren op open en in gesloten transportmiddelen vraagt om specifieke kennis van het op een juiste wijze laden, stuwen en verankeren van ladingen. Het doel is daarbij dat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Vooral de verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk item. Ook tijdens de rituitvoering, na het lossen van een gedeelte van de lading, is het opnieuw controleren en verankeren een belangrijk advies.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

do 12 oktober 2017 09:15 tot 16:30

Locatie Aeres Tech Zandlaan 29 6717 LN Ede

Deze interactieve training is bestemd voor AOC-docenten die de leerlingen op het gebied van Lading zekeren op een gedegen manier willen instrueren. In het praktijkgedeelte ligt de focus op lading bij bedrijven die zich richten op teeltwerkzaamheden en oogst (akkerbouwbedrijven, loonwerkbedrijven) en bedrijven die zich bezig houden met het aanleggen en onderhouden van de groene ruimte (groen, grond infra, tuin en park).

Vakdidactisch doel

De leerlingen leren zich meer bewust te zijn van de gevaren bij het niet goed zekeren van lading. In de praktijk gaat er nog als eens wat mis met het vervoer van lading. In de hectiek van het werk staat niet altijd de (verkeers) veiligheid voorop. Bewustwording over gewenste routines is bij leerlingen van belang.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Consequenties van het niet goed laden
  • Europese richtlijnen
  • Verantwoordelijkheden van de partijen
  • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
  • Methoden en principes van lading zekeren
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
  • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te wordenUitvoering

De inhouden van de training zullen zowel in de praktijk als theoretisch aan bod komen. De informatie over het zekeren van lading wordt praktisch vertaald naar de agrarische sector. Tijdens de training is er een tractor, aanhanger en lading (gewicht en kleine machine) aanwezig om mee te oefenen.

De training wordt op een interactieve en aangename wijze verzorgd, waarbij het uitwisselen van eerder opgedane kennis meer dan welkom is. Het gesprek over werkhouding, omgaan met verantwoordelijkheden en veiligheid is onderdeel van de training. De deelnemers ontvangen het boek Lading zekeren dat ook gebruikt wordt bij het instrueren van o.a. beroepschauffeurs. De trainer is Wilbur Habraken. Wilbur is middelbaar veiligheidskundige, adviseert bedrijven op het gebied van Arbo wetgeving en verzorgd theorie,- en praktijkopleidingen voor onder andere transport, code 95, VCA en veilig werken langs de weg.

Kosten € 375, incl. lunch