Studiedag

Vmbo-bijscholing Milieuvriendelijke Bloemkunst

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel Groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. ‘Bloemwerk’ en ‘Groene vormgeving en styling‘ zijn twee van deze groene keuzevakken. Deze cursus is gerelateerd aan de inhoud van de twee keuzedelen.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 11 oktober 2017 09:45 tot 16:15

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen Mansholtlaan 18 6708 PA Wageningen Lokaal 018

In deze cursus kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Uitvoering

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De docent voor deze cursus is Hanneke Maassen; lerarenopleider en vakexpert.

Doelgroep

Docenten/aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Bloemwerk’ en/of ‘Groene vormgeving en styling‘ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere opleiding en ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende deze keuzevakken.

Inhoud en onderwijs

Deze cursus borduurt voort op didactische en pedagogische leerconcepten die we allemaal weleens bestudeerd hebben. Het vormgeven van deze concepten is vaak nog niet zo eenvoudig. In de cursus geven we aandacht aan de beroepslogische principes, de didactische principes en de pedagogische principes die naar voren komen bij het organiseren van leren en onderwijs in de beroepspraktijk. Tijdens de cursus zoomen we in op het maken van authentieke opdrachten, mogelijkheden van integratie van theorie en praktijk, begeleiden en beoordelen.

Inhoud en bloemsierkunst

Oude gevelstenen, schilderijen uit de 17e eeuw… zij laten iets zien van de bloemsierkunst in die tijd, die inspirerend kunnen zijn voor de bloemsierkunst in de huidige tijd. De inspiratie kan uitkomen bij de volgende vraag: hoe kunnen we duurzaam werken als bloemisten, waar lopen we dan tegen aan? Welke materialen gebruiken we dan in de lessen? Welke technieken zijn geschikt voor onze leerlingen en hoe komen we tot betekenisvolle opdrachten?

Werkwijze 

De cursus wordt praktisch ingericht. Enerzijds is daar het beroepsgerichte onderwerp ‘milieuvriendelijke bloemsierkunst’, anderzijds wordt er tijdens de cursus leeractiviteiten aangeboden die het perspectief op leren in de praktijk verbreedt en verdiept. Aan het einde van de dag gaan de deelnemers naar huis met les ideeën voor het vmbo onderwijs.

Programma

  • 09.45:Inloop met koffie en koek
  • 10.00: Welkom
  • 10.30: Theorie bloemkunst en technieken
  • 11.00: Praktische verwerking 
  • 12.00: Ecologie en bloemisten met een duurzaamheidslabel
  • 12.45:Lunch
  • 13.15:Praktische verwerking
  • 13.45:Bloemkunst en milieu, les ideeën
  • 15.00:Praktische verwerking
  • 16.00: Afsluiting

Prijs €25,- per persoon (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)