Studiedag

Workshop Apps voor de bodem

Wageningen UR en Aeres Hogeschool Dronten organiseren een workshop over de toepassing van apps voor bodembeheer. De workshop richt zich op het gebruik van de vernieuwde apps van Akkerweb. Wat zijn de mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs?

Organisator Wageningen UR en Aeres Hogeschool Dronten
Datum

do 22 juni 2017 09:00 tot en met 16:00

Locatie Aeres Hogeschool, De Drieslag 4, Dronten

De workshop, die georganiseerd wordt door Gera van Os, Lector Duurzaam bodembeheer en PPS Precisielandbouw 2.0 van Wageningen Plant Research is bedoeld voor docenten plantenteelt (incl. voedergewassen), gewasbescherming en ondernemerschap (mbo en hbo). Het programma is een vervolg op dat van vorig jaar, nu nog meer hands-on met verbeterde handleidingen en concretere oefeningen. De workshop is geschikt voor beginners èn gevorderden.

Voorlopig programma:

 • 9.00 u Ontvangst en registratie
 • 9.15 u Welkom door de dagvoorzitter Gera van Os (Aeres Hogeschool Dronten)
 • 9.30 u Akkerweb algemene introductie op de huidige status van het GEOPLATFORM
 • 10.30 u Pauze
 • 11.00 u Workshopronde 1
 • 12.00 u Lunch
 • 13.00 u Workshopronde 2
 • 14.00 u Workshopronde 3
 • 15.00 u Toepassing applicaties in het onderwijs
 • 16.00 u Sluiting 

Tijdens de 3 workshoprondes kan gekozen worden uit 4 applicaties:

 • NemaDecideGeo (Thea van Beers)
 • Phytophtora (Geer Kessel)
 • Stikstof bijbemesting (Johan Booij)
 • Bioscope in combi met de apploofdoding (Corne Kempenaar)

Praktische zaken:

 • Deelnemers dienen een eigen laptop mee te nemen.
 • Het verdient de voorkeur om Chrome als browser te gebruiken.
 • Deelname aan de workshop kost €30 per persoon, te betalen per pin bij aanvang van de workshop
 • Aanmelding kan via een aanmeldingsformulier.

Contact: Gera van Os (g.van.os@aeres.nl)

Wil je alvast een kijkje nemen, ga naar www.akkerweb.nl