Studiedag

Workshop Duurzame Voedselproductie en -consumptie

Hoe pas ik de ontwikkelde lesmaterialen toe in de klas?

Organisator OnderwijsVernieuwingsProgramma
Datum

di 21 november 2017 10:00 tot 16:00

Locatie Locatie centraal in Nederland, wordt nader bekend gemaakt

Alle kranten, vakbladen, journals en actualiteitenrubrieken schrijven, praten, vloggen bloggen er over: Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050? De wereldbevolking neemt sterkt toe en over ruim 30 jaar komen er dus 2 miljard mensen bij die allemaal een huis, werk en eten willen. Meer landbouwgrond komt er niet bij; door klimaatverandering en de bevolkingsdruk neemt die misschien juist af. Water, fosfaat, energie zullen schaarser worden. Door een toenemende welvaart verandert het dieet.

Presentatie lesmateriaal duurzame Voedselproductie en -consumptie

Om bij te dragen aan een wereldwijde voedselzekerheid zijn er door het leernetwerk 'Duurzame Voedselproductie en -consumptie' lesmaterialen ontwikkeld voor mbo en hbo. Er is lesmateriaal ontwikkeld vanuit de ' voedseltransitie-systeemaanpak' en vanuit 'consument, gedrag en wensen'.

Tijdens de workshop op 21 november staan deze 2 thema’s centraal. Je ontmoet docenten vanuit het (groene) mbo en hbo die ook met de materialen gaan werken en de deelnemers vanuit het leernetwerk. Inspirerende collega’s om samen het materiaal te leren kennen, de achtergronden te horen en samen werkvormen te vinden zodat het materiaal van kennis-kunde-klas gaat.

Het doel van de workshop is allereerst om docenten te informeren over het ontwikkelde materiaal. Daarnaast is de opzet om vooral het gesprek op gang te brengen tussen docenten en de ontwikkelaars, , onderzoekers, en daarmee de kansen in beeld te krijgen, voor toepassing in het onderwijs, en elkaar te kunnen versterken.

Deelname aan de dag is gratis.

Uitnodiging, met inschrijflink, volgt eind september. Wil je zeker zijn van een plaats tijdens de workshop? Meld je aan bij Hil Mols