Excursie

Connectiviteit van het wad

Organisator VBNE
Datum

wo 18 oktober 2017 11:30 tot 19:30

Locatie Harlingen, op een zeilschip

Op deze unieke Veldwerkplaats krijg je een bijzonder kijkje in lopende onderzoek naar de ‘connectiviteit van het wad’, waarvan de resultaten in 2020 gepresenteerd worden. Diverse universiteiten onderzoeken met veldexperimenten de relatie tussen wadplaten en waddeneilanden zoals Griend. Wadcomplexen die in meer delen van de Waddenzee te vinden zijn en vroeger ook in de Zuidwestelijke delta gevonden werden. Hoe zijn dit soort complexen (geomorfologische en ecologische) opgebouwd? Hoe zijn de verschillende deelsystemen, zoals mosselbanken, zeegrasvelden en duin-kweldercomplexen met elkaar verknoopt. Wat is de rol van bijvoorbeeld mosselbanken en zeegrasvelden voor de demping van golven en stroming voor het achterland?

De lezingen vinden op een houten zeilschip plaats. Je krijgt informatie over actueel onderzoek over o.a. grote sterns en drieteenstrandlopers op Griend. Vlakbij Griend valt het schip droog en loop je met de boswachter over het wad (je komt dus niet op Griend zelf!) en bekijkt de experimenten o.l.v. de onderzoekers.

Bij te veel aanmelden kan er selectie van deelnemers plaatsvinden op basis van relevantie.