• Positieflijst

Welkom op de website van de Positieflijst

Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.

De database op deze website bevat per diersoort alle informatie met betrekking tot deze beoordeling: argumenten voor aanwijzing of niet-aanwijzing, risico’s en risico-inschattingen met onderbouwende observaties, en mogelijke maatregelen die de houder tegen de risico's kan nemen. U krijgt een overzicht van alle diersoorten die wel en die niet zijn aangewezen. Alleen aangewezen diersoorten mogen in Nederland worden gehouden. Er is ook een zoekfunctie beschikbaar: U kunt diersoorten zoeken op hun Nederlandse of wetenschappelijke naam. Lees meer over de Positieflijst.