• Huisdierenlijst

Welkom op de website van de Positieflijst

Sinds 1 februari 2015 is de Positieflijst van kracht. Op deze lijst komen alleen de zoogdieren die als gezelschapsdier of hobbydier gehouden mogen worden. De Positieflijst is dus een lijst in ontwikkeling. Op dit moment bevat de Positieflijst alle diersoorten die als geschikt zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website bevat informatie over de Positieflijst.

Deze website bevat een database met per diersoort alle informatie met betrekking tot de beoordeling voor de Positieflijst: argumenten voor plaatsing in tabel 1 (vrij te houden) of tabel 2 (te houden met toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften) van de Positieflijst, risico’s, risico-inschattingen, houderijvoorschriften, onderbouwende observaties. U kunt diersoorten zoeken op hun Nederlandse of wetenschappelijke naam. Ook vindt u een compleet overzicht van alle diersoorten in de twee tabellen van de Positieflijst. Tenslotte is er een overzicht van alle niet aangewezen diersoorten. Deze mogen in Nederland niet worden gehouden. Lees meer over de Positieflijst.