Over Groen Kennisnet

Met bijna een half miljoen kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling collecties met betrouwbare en actuele kennisbronnen voor het domein voedsel en groen. Deze kennisbronnen -  o.a  vakbladartikelen, leermateriaal, dossiers, onderzoeksrapporten en video‚Äôs - worden ontsloten via www.groenkennisnet.nl.

De beoogde gebruikers zijn docenten en studenten in het groen onderwijs (aoc's, groene hbo en Wageningen UR) en in onderwijs met groene aspecten in de opleiding, onderzoekers, ondernemers en overige belangstellenden.