Plantgezondheid

De samenleving verwacht dat de land- en tuinbouw op een duurzame wijze produceert. Het beleid van de overheid is daarom gericht op duurzame teelt, een teelt met een lage milieubelasting, minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en behoud van de concurrentiekracht. De kennis op de themapagina plantgezondheid kan bijdragen aan duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten.

Ga naar de Dossiers van Domein Plant Ga naar de Domein Plant Projecten Ga naar Onderwijs Plantgezondheid Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden
Dossiers Projecten Lesmateriaal
Plantgezondheid
Beeldenbank, ziekten plagen en onkruiden

 Laatste Nieuws

 • Minder residuen in niet-Europese wijnen

  20-8-2014

  Wijnen die buiten de Europese Unie en Nederland zijn geproduceerd bevatten minder residuen van bestrijdingsmiddelen. De gehalten residuen in wijn zijn meestal enige factoren lager dan op tafeldruiven.
  Lees verder

 • Uien: van veredeling tot verwerking

  18-8-2014

  Uien, hoe teel je ze het beste? Welke raseigenschappen zijn interessant voor veredelaars? En hoe verwerk je het restant. Een uiendossier geeft achtergrondinformatie.
  Lees verder

 • Onderdrukking van PLAMV-virus in lelies

  12-8-2014

  Een gelijkmatige groei van lelies vermindert de de kans op ontwikkeling van symptomen door het PLAMV-virus. Er blijven nog veel vragen over dit virus, dat in 2010 voor het eerst opdook in lelies.
  Lees verder

 • Advies voor duurzame teelt van witlof

  11-8-2014

  Om aan de voorwaarden voor geïntegreerde gewasbescherming in de witlofteelt te voldoen, zijn er verschillende regels voor de wortelteelt op het veld en de trekkerij in de schuur. Een brochure biedt tips.
  Lees verder

 • Resultaten zelfvoorzienende bodem bemoedigend

  6-8-2014

  De eerste resultaten van het project Planty Organic, waarbinnen onderzocht wordt of de bodem vruchtbaar blijft met eigen stikstof en zonder meststoffenaanvoer van buitenaf, zijn ‘bemoedigend’.
  Lees verder

 • Fruitteeltinnovatie: van drone tot fruitpers

  26-7-2014

  Een drone die bacterievuur bestrijdt en een prijswinnende fruitpers voor valorisatie van reststromen: technieken die aan bod komen in het dossier Innovatie in de fruitteelt van vakblad Management & Techniek.
  Lees verder

 • Quinoa-teelt met zaad uit Nederland ‘komt los’

  19-7-2014

  Wageningen UR veredelt quinoa zodat het ook in Noordwest-Europa gedijt. Dit gaf varianten die niet daglengte-gevoelig zijn, vrij zijn van het bittere saponine en goed groeien op zoute grond. Frankrijk zaait al sinds 2007 met Wagenings zaad. In ons land komt de teelt ook op gang.
  Lees verder

 • De beste grond kan drie keer zoveel opleveren

  16-7-2014

  'In extreme gevallen blijken de beste gronden drie keer zoveel op te leveren als de slechtste gronden'. Dit is gebleken uit studentenonderzoek naar de bodemcondities op percelen bij veehouders.
  Lees verder

 • Gewassenlijst voor bouwlandvergroening bekend

  14-7-2014

  Sharon Dijksma heeft bekend gemaakt met welke gewassen, begroeiing en elementen een ecologisch aandachtsgebied gecreëerd kan worden. Landbouwers kunnen een vergroeningsbetaling krijgen als zij 5% van hun bouwland omvormen tot zo’n aandachtsgebied.
  Lees verder

 • Afname vogelstand gelinkt aan imidacloprid

  12-7-2014

  Uit onderzoek door Radboud Universiteit in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek, blijkt dat de populatie insectenetende vogels sterker afneemt in gebieden met hoge concentraties van de pesticide imidacloprid.
  Lees verder

 • Meer nieuws

 Volg Plantgezondheid

 Agenda

Demomiddag voor professionals: Gentech-aardappels voor geïntegreerde teelt
13:30 - 16:00
Demonstratieproefvels DuRPh, Wageningen

Innovatiedag 'Bomen voor de toekomst'
9:00 - 17:00
locatie van Ebben BV in Cuijk

Boom Innovatie Dag
9:30 - 15:30
Boomkwekerij Udenhout, Schoorstraat 23, 5071 RA Udenhout

Naar Agendaoverzicht

Om niet failliet te gaan moet je als tomatenteler zo snel mogelijk een een gevaarlijke bacteriebesmetting in je gewas opsporen. Hoe doe je dat? Het CIV T&U werkt aan een game als lesmodule.

Lees verder


 Sectoren

 Handig

 Filmpjes plantgezondheid

Akkerbouwer en spotlightteler Marco Buijs uit Dirksland gebruikt een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) bij de bespuitingen in zijn 80 ha aardappelen. Het systeem dat hij hiervoor inzet is Prophy.

Meer filmpjes vindt u op de filmpjespagina »

 Platform gewasbescherming

Login besloten Livelink Login besloten Entree

Login in Livelink | met Entree (besloten)

back on top