Regioleren

In regioleren werken studenten met docenten, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een betere toekomst voor de regio. Prangende vragen in de regio zoals krimp, natuurbeheer of emissiereductie zijn leidend. Leerlingen uit het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo) werken samen met onderzoekers, ondernemers, overheden en organisaties aan oplossingen.

Welke functies zijn nodig om regioleren vorm te geven? Om te kunnen werken aan regioleren en regionale transitie zijn een drietal processen nodig:

 1. regionale visievorming,
 2. experimenteren en monitoring en
 3. evaluatie.

Om deze drie processen goed vorm te geven is er een extern ontwerp en een intern ontwerp noodzakelijk. Bij extern ontwerp hebben we de kenniswerkplaats voor ogen.

Bij het intern ontwerp richten we ons op de organisationele aspecten van het regioleren binnen de onderwijsinstelling. Het intern ontwerp betreft dus de manier waarop de onderwijsinstelling zich in het kader van regioleren organiseert. Bij het interne ontwerp onderscheiden we drie niveaus: 

 • Het operationele niveau. Dit is het niveau waarop de concrete projecten plaatsvinden, het niveau waarop docenten en studenten samen met opdrachtgevers en andere regiopartijen werken aan concrete oplossingen voor projecten.
 • Het tactisch niveau. Het tactische niveau verzorgt de verbinding tussen concrete projecten en bestuurlijke visies op de regio, en draagt bij aan de randvoorwaarden in de school, georganiseerd door teamleiders en coördinatoren, die nodig zijn voor het invullen van het regioleren.
 • Het bestuurlijk-strategisch niveau. Dit is het niveau waarop bestuurders die gelegitimeerd zijn om voor hun eigen organisatie te spreken, samen werken aan visievorming voor de regio.
Operationeel docenten Operationeel docenten Tactisch niveau Strategisch
Studenten
operationeel niveau
Docenten
operationeel niveau
Teamleiders coördinator
tactisch niveau
Bestuurders
Strategisch niveau

 Laatste nieuws

 • WURKS-project “Effectief netwerken” op stoom

  21-11-2014

  Samenwerken met verschillende partijen buiten de school? Een vak apart, zowel voor studenten als voor docenten. Dat blijkt wanneer scholen gaan regioleren, ondernemerschapsleren of anderszins “buitenschools leren”.
  Lees verder

 • Duurzame Kringlooplandbouw begint bij bewustwording

  18-11-2014

  Bijna honderd studenten, dertig boeren, een tiental docenten en tien experts werken in Noordoost Friesland samen aan een project rondom duurzame Kringlooplandbouw in opdracht van de Noardlike Fryske Wâlden. De studenten nemen een dertigtal melkveehouderijen onder de loep.
  Lees verder

 • Landelijke studiedag regioleren: 4 maart 2015

  17-11-2014

  Op woensdag 4 maart 2015 organiseert Nordwin College de landelijke dag regioleren. De definitieve invulling van het programma volgt nog, maar dat het een boeiende informatieve dag wordt staat nu al vast.
  Lees verder

 • Nieuwe kansen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

  5-11-2014

  De Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) is dit voorjaar opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties.
  Lees verder

 • Groen leren in de voortuin van de school

  29-10-2014

  De tuin voor de school van AOC Oost te Almelo ligt er al jaren keurig bij maar er gebeurt weinig. Locatiedirecteur A. Hoeben zou er graag een belevingstuin van maken. Hbo- en mbo-studenten buigen zich samen over de haalbaarheid hiervan.
  Lees verder

 • Samenwerking MBO Helicon en Boerderij Lingezegen

  29-10-2014

  Boerderij Lingezegen is een voormalige boerderij nabij Elst (Gld.) die in de toekomst omgetoverd zal worden tot centrum voor natuurbeleving. Helicon Opleidingen is al langere tijd betrokken bij de ontwikkelingen rond het centrum.
  Lees verder

 • Meer nieuws

 In de spotlight

‘Een uitdagende klus!’, is te lezen in ‘Doceren in Regioleren’. In deze brochure van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (Wageningen UR) wordt de regiolerende docent vele verantwoordelijkheden toegeschreven. De uitgave biedt ook een overzicht van de nieuwe docentrollen.

Lees verder'Regioleren' kan op:

Scholen waar het principe van Regioleren wordt toegepast zijn:


Contact

Reageren?
Stuur je reactie of document naar: servicedesk@groenkennisnet.nl

Voor meer informatie over Regioleren kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam Regioleren:

back on top