Regioleren

In regioleren werken studenten met docenten, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een betere toekomst voor de regio. Prangende vragen in de regio zoals krimp, natuurbeheer of emissiereductie zijn leidend. Leerlingen uit het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo) werken samen met onderzoekers, ondernemers, overheden en organisaties aan oplossingen.

Welke functies zijn nodig om regioleren vorm te geven? Om te kunnen werken aan regioleren en regionale transitie zijn een drietal processen nodig:

 1. regionale visievorming,
 2. experimenteren en monitoring en
 3. evaluatie.

Om deze drie processen goed vorm te geven is er een extern ontwerp en een intern ontwerp noodzakelijk. Bij extern ontwerp hebben we de kenniswerkplaats voor ogen.

Bij het intern ontwerp richten we ons op de organisationele aspecten van het regioleren binnen de onderwijsinstelling. Het intern ontwerp betreft dus de manier waarop de onderwijsinstelling zich in het kader van regioleren organiseert. Bij het interne ontwerp onderscheiden we drie niveaus: 

 • Het operationele niveau. Dit is het niveau waarop de concrete projecten plaatsvinden, het niveau waarop docenten en studenten samen met opdrachtgevers en andere regiopartijen werken aan concrete oplossingen voor projecten.
 • Het tactisch niveau. Het tactische niveau verzorgt de verbinding tussen concrete projecten en bestuurlijke visies op de regio, en draagt bij aan de randvoorwaarden in de school, georganiseerd door teamleiders en coördinatoren, die nodig zijn voor het invullen van het regioleren.
 • Het bestuurlijk-strategisch niveau. Dit is het niveau waarop bestuurders die gelegitimeerd zijn om voor hun eigen organisatie te spreken, samen werken aan visievorming voor de regio.
Operationeel docenten Operationeel docenten Tactisch niveau Strategisch
Studenten
operationeel niveau
Docenten
operationeel niveau
Teamleiders coördinator
tactisch niveau
Bestuurders
Strategisch niveau

 Laatste nieuws

 • Kenniswerkplaats wordt Onderwijsloket

  18-2-2015

  Kenniswerkplaats Wageningen University gaat verder onder de naam ‘Onderwijsloket Wageningen University’. Met dit vervolg onderschrijft de universiteit het belang van een actieve samenwerking van studenten en docenten met de samenleving.
  Lees verder

 • Educatieve voortuin bij AOC Oost Almelo

  11-2-2015

  De eerste stappen naar hopelijk veel meer acties zijn gezet! De voortuin van het AOC Oost te Almelo is in ontwikkeling. Directeur A. Hoeben wil graag de voortuin gebruiken als visitekaartje van de school. Wat zijn die eerste stappen geweest?
  Lees verder

 • Afghanen op bezoek bij AOC Terra

  4-2-2015

  Op woensdag 14 januari 2015 is er een groep docenten en teamleiders op bezoek geweest bij Terra Emmen. Ze konden met eigen ogen zien wat regioleren inhoudt.
  Lees verder

 • Update kenniswerkplaats Veenkoloniën

  4-2-2015

  In de afgelopen maanden hebben 85 studenten van Terra, Van Hall Larenstein en Wageningen University actief gewerkt aan projecten uit de Veenkoloniën. Het ging hierbij om projecten over energie, landbouw en water.
  Lees verder

 • Haven inspireert studenten en bewoners

  4-2-2015

  Vanaf november 2014 zijn acht derdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool Van Hall Larenstein fulltime aan de slag gegaan met een ontwerp voor het havengebied van Mûnein (Moleneind), een dorpje in Noordoost Fryslân. De studenten hebben in vier groepjes van twee hun ideeën uitgewerkt.
  Lees verder

 • Presentaties regioleren: van kerstdecoraties tot Miss Emmen

  4-2-2015

  Op vrijdag 7 november 2014 werden er vanuit Terra MBO presentaties gegeven over de verschillende opdrachten die binnen het Regioleren nog lopen, of al afgerond zijn.
  Lees verder

 • Meer nieuws

 In de spotlight

‘Een uitdagende klus!’, is te lezen in ‘Doceren in Regioleren’. In deze brochure van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (Wageningen UR) wordt de regiolerende docent vele verantwoordelijkheden toegeschreven. De uitgave biedt ook een overzicht van de nieuwe docentrollen.

Lees verder'Regioleren' kan op:

Contact

Reageren?
Stuur je reactie of document naar: servicedesk@groenkennisnet.nl

Voor meer informatie over Regioleren kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam Regioleren:

back on top