Regioleren

In regioleren werken studenten met docenten, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een betere toekomst voor de regio. Prangende vragen in de regio zoals krimp, natuurbeheer of emissiereductie zijn leidend. Leerlingen uit het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo) werken samen met onderzoekers, ondernemers, overheden en organisaties aan oplossingen.

Welke functies zijn nodig om regioleren vorm te geven? Om te kunnen werken aan regioleren en regionale transitie zijn een drietal processen nodig:

 1. regionale visievorming,
 2. experimenteren en monitoring en
 3. evaluatie.

Om deze drie processen goed vorm te geven is er een extern ontwerp en een intern ontwerp noodzakelijk. Bij extern ontwerp hebben we de kenniswerkplaats voor ogen.

Bij het intern ontwerp richten we ons op de organisationele aspecten van het regioleren binnen de onderwijsinstelling. Het intern ontwerp betreft dus de manier waarop de onderwijsinstelling zich in het kader van regioleren organiseert. Bij het interne ontwerp onderscheiden we drie niveaus: 

 • Het operationele niveau. Dit is het niveau waarop de concrete projecten plaatsvinden, het niveau waarop docenten en studenten samen met opdrachtgevers en andere regiopartijen werken aan concrete oplossingen voor projecten.
 • Het tactisch niveau. Het tactische niveau verzorgt de verbinding tussen concrete projecten en bestuurlijke visies op de regio, en draagt bij aan de randvoorwaarden in de school, georganiseerd door teamleiders en coördinatoren, die nodig zijn voor het invullen van het regioleren.
 • Het bestuurlijk-strategisch niveau. Dit is het niveau waarop bestuurders die gelegitimeerd zijn om voor hun eigen organisatie te spreken, samen werken aan visievorming voor de regio.
Operationeel docenten Operationeel docenten Tactisch niveau Strategisch
Studenten
operationeel niveau
Docenten
operationeel niveau
Teamleiders coördinator
tactisch niveau
Bestuurders
Strategisch niveau

 Laatste nieuws

 • Winnaars 'Voorop in de Vergroening' bekend

  22-4-2014

  Helicon De Groene Campus met ‘Code Groen’ en Wellant College Gorinchem met ‘Koken met waste’ zijn de twee winnaars van de Prijsvraag Voorop in de Vergroening 2014. Op 9 april jl. werden tijdens de conferentie in Klarenbeek de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt.
  Lees verder

 • Kenmerken plattelandsontwikkeling ‘nieuwe stijl’

  10-4-2014

  Samenwerking binnen gebieden wordt belangrijker vanwege de druk op financiën. Netwerk Platteland stelt in een rapport dat zij op dit vlak steeds meer vragen krijgt: hoe geef je een gebiedsorganisatie nieuwe stijl vorm? Het netwerk zet onderscheidende kenmerken op een rij.
  Lees verder

 • Stadslandbouw én kennispunt ‘onder de snelweg’

  9-4-2014

  Met het project Stadslandbouw onder de snelweg van het Edudelta College Barendrecht, wil de school beter contact met bedrijven, instellingen en burgers in de regio creëren. ‘Zo neemt de belangstelling voor groen onderwijs toe. Er ontstaat een groen kennispunt voor de omgeving’.
  Lees verder

 • Clusius College promoot regioleren

  9-4-2014

  Binnen het Clusius College is er niemand die niet weet wat regioleren betekent. Dat is één van de resultaten van de Kigo Ketenmakelaar waarin het Clusius College als partner participeert.
  Lees verder

 • Op zoek naar aantoonbaar hoogwaardige natuur

  8-4-2014

  ‘Een wandeling van 300 meter blijkt voldoende om de natuurwaarden van hout- en elzensingels uit de doeken te doen’: Frans Traa, werkzaam voor Gebiedscoöperatie Westerkwartier en AOC Terra, brengt verslag uit van het werk dat studenten verrichten voor het project Levend Landschap.
  Lees verder

 • Hogeschool betrokken bij groots scoutingproject

  7-4-2014

  Voor de meest recente ‘aanwinst’ van Scouting Nederland, een landgoed van 40 hectare in Zeewolde, is de samenwerking gezocht met vele partijen. Daaronder ook Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) die nauw betrokken was bij het maken van een inrichtingplan.
  Lees verder

 • Meer nieuws

 In de spotlight

‘Een uitdagende klus!’, is te lezen in ‘Doceren in Regioleren’. In deze brochure van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (Wageningen UR) wordt de regiolerende docent vele verantwoordelijkheden toegeschreven. De uitgave biedt ook een overzicht van de nieuwe docentrollen.

Lees verder'Regioleren' kan op:

Scholen waar het principe van Regioleren wordt toegepast zijn:


Contact

Reageren?
Stuur je reactie of document naar: servicedesk@groenkennisnet.nl

Voor meer informatie over Regioleren kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam Regioleren:

back on top