Regioleren

In regioleren werken studenten met docenten, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een betere toekomst voor de regio. Prangende vragen in de regio zoals krimp, natuurbeheer of emissiereductie zijn leidend. Leerlingen uit het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo) werken samen met onderzoekers, ondernemers, overheden en organisaties aan oplossingen.

Welke functies zijn nodig om regioleren vorm te geven? Om te kunnen werken aan regioleren en regionale transitie zijn een drietal processen nodig:

 1. regionale visievorming,
 2. experimenteren en monitoring en
 3. evaluatie.

Om deze drie processen goed vorm te geven is er een extern ontwerp en een intern ontwerp noodzakelijk. Bij extern ontwerp hebben we de kenniswerkplaats voor ogen.

Bij het intern ontwerp richten we ons op de organisationele aspecten van het regioleren binnen de onderwijsinstelling. Het intern ontwerp betreft dus de manier waarop de onderwijsinstelling zich in het kader van regioleren organiseert. Bij het interne ontwerp onderscheiden we drie niveaus: 

 • Het operationele niveau. Dit is het niveau waarop de concrete projecten plaatsvinden, het niveau waarop docenten en studenten samen met opdrachtgevers en andere regiopartijen werken aan concrete oplossingen voor projecten.
 • Het tactisch niveau. Het tactische niveau verzorgt de verbinding tussen concrete projecten en bestuurlijke visies op de regio, en draagt bij aan de randvoorwaarden in de school, georganiseerd door teamleiders en coördinatoren, die nodig zijn voor het invullen van het regioleren.
 • Het bestuurlijk-strategisch niveau. Dit is het niveau waarop bestuurders die gelegitimeerd zijn om voor hun eigen organisatie te spreken, samen werken aan visievorming voor de regio.
Operationeel docenten Operationeel docenten Tactisch niveau Strategisch
Studenten
operationeel niveau
Docenten
operationeel niveau
Teamleiders coördinator
tactisch niveau
Bestuurders
Strategisch niveau

 Laatste nieuws

 • Pionierscholen Regioleren presenteren hun producten

  17-12-2014

  Studies in de groene sector worden veel uitdagender en de rol van de leraren is daarmee sterk aan het veranderen. KIGO-project D.O.E.N. presenteert de resultaten van de pioniers in het boekje Eigen Wijs DOEN.
  Lees verder

 • Inspiratiebijeenkomst voor docenten bij NL Greenlabel

  16-12-2014

  Afgelopen week zijn, op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), 25 docenten, team- en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen op bezoek geweest bij NL Greenlabel in Megchelen. Zij zijn ontvangen met een enthousiast verhaal wat doorspekt was met duurzaamheid.
  Lees verder

 • VarkensNET werkt samen met NL Innovators

  16-12-2014

  VarkensNET gaat de samenwerking aan met NL Innovators. Sinds september heeft NL Innovators een minor lopen bij CAH Vilentum waar 20 studenten aan deelnemen. Deze studenten kunnen een vernieuwend idee van varkenshouders in 6 weken ontwikkelen tot een gevalideerd concept, businessplan en een stappenplan om de innovatie in de markt te zetten.
  Lees verder

 • Dossier Sensortechnologie in de melkveehouderij

  16-12-2014

  Vanuit het KIGO-project 'Sensortechnologie in de melkveehouderij' is een dossier gemaakt. In dit dossier staan resultaten van studentenonderzoeken, maar ook lesmateriaal voor mbo en hbo.
  Lees verder

 • Jurken van bloemen tijdens Bloemelicious

  15-12-2014

  'Al het goede komt van ver’, dacht de bloemdesigner Frits Hoogers van het Deventer bedrijf FloraFrits toen hij de studenten Bloem & Design van het Clusius College Alkmaar de opdracht gaf plantaardige jurken voor de theatershow Bloemelicious te ontwerpen.
  Lees verder

 • Rust ervaren in Idylle Elsterbrug

  15-12-2014

  Bij de Elsterbrug, ingeklemd in de driehoek De Broekakkers, Sillestraat en RijnWaalpad, wordt gewerkt aan de Idylle Elsterbrug: een landschapstuin waarin de cirkel van het leven centraal staat.
  Lees verder

 • Meer nieuws

 In de spotlight

‘Een uitdagende klus!’, is te lezen in ‘Doceren in Regioleren’. In deze brochure van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (Wageningen UR) wordt de regiolerende docent vele verantwoordelijkheden toegeschreven. De uitgave biedt ook een overzicht van de nieuwe docentrollen.

Lees verder'Regioleren' kan op:

Contact

Reageren?
Stuur je reactie of document naar: servicedesk@groenkennisnet.nl

Voor meer informatie over Regioleren kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam Regioleren:

back on top