EU-beleid

Bio-economy is een van de zes maatschappelijke uitdagingen die de kern vormen van het Europese Horizon 2020 programma. Begin 2012 verscheen de Europese strategie: Innovating for sustainable growth: a Bioeconomy for Europe. Uitvoering van deze strategie vindt plaats via de publiek private samenwerking BBI JU (Biobased Industries Joint Undertaking).

Meer informatie

Meer informatie is ook te vinden op de www.biobasedeconomy.nl site via deze link naar beleid Europa