still, YouTube video

Nieuws

Aanvullende notitie over duurzaamheidsaspecten biobrandstoffen

Gepubliceerd op
1 oktober 2018

Addendum bij “De rol van duurzame biobrandstoffen in het terugdringen van CO2-uitstoot in de transportsector”.

De deeltafel ‘innovatieve energiedragers’ (betrokken bij de Mobiliteitstafel) heeft een brede strategie ontwikkeld voor de inzet van duurzame alternatieve transportbrandstoffen om de uitstoot van de transportsector in 2030 tot 21,5 miljoen ton CO2eq te beperken.
(Bron foto: Shutterstock )