Nieuws

Algenteelt in kassen

Gepubliceerd op
20 juli 2015

Wageningen UR Glastuinbouw werkt sinds 2010 aan de teelt van hoogwaardige inhoudstoffen uit algen, geproduceerd in Nederlandse kassen samen met telers, toeleveranciers en met financiële ondersteuning van de het Ministerie van Economische Zaken, de Clusterregeling van de Provincie Zuid-Holland uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en eerder het Productschap Tuinbouw en diverse bedrijven.