Nieuws

BBI-JU call: Stevige onderbouwing duurzaamheidseffecten nodig

Gepubliceerd op
30 juni 2016

BBI-JU, de publiek-private samenwerking van de EU en het Bio-based Industries Consortium, heeft voor dit jaar 27 call for proposals gepubliceerd. Consortia van bedrijven die zich voor deze calls willen inschrijven, richten zich daarbij vooral op technologische ontwikkeling. De EU verlangt daarbij ook een stevige onderbouwing van de impact op duurzaamheid.

"Het is logisch dat consortia in hun plan vooral aandacht hebben voor technologische ontwikkeling", zegt onderzoeker Marieke Meeusen van LEI Wageningen UR. "Daar zijn ze enthousiast over en ligt hun toegevoegde waarde. Maar in nagenoeg alle calls stelt de EU als voorwaarde dat er ook integraal aandacht besteed wordt aan duurzaamheid. Concreet betekent dit dat tijdens het traject regelmatig moet worden vastgesteld welke effecten er zijn op het gebied van people, planet en profit. Je moet als consortium kunnen aantonen of je wel de gewenste maatschappelijke route volgt."

Bijkomende eis van de EU is dat deze sustainability assessment wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, wetenschappelijk geschoolde partij. Meeusen: "Bedrijven willen nog wel eens hun huisadviseur naar voren schuiven, maar de EU wil er zeker van zijn dat de analyses objectief zijn met een wetenschappelijke basis."