Nieuws

BRP publiceert nieuwe whitepaper

Gepubliceerd op
15 mei 2017

Het Biobased Renewables Business Platform heeft een nieuwe whitepaper gepubliceerd

De overall doelstelling van het Biorenewables Business Platform (BBP) is het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van de Biobased Economy in Nederland, waarbij de vervanging van fossiele grondstoffen en het creëren en benutten van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven hand in hand gaan.
Het uiteindelijke streven is een vervanging van minimaal 30 procent van de behoefte aan fossiele bronnen door groene grondstoffen in 2050. Om dit te realiseren richt het platform zich op de volgende belangrijke stappen:
1. Identificeren en aanjagen van biobased business initiatieven met een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie;
2. Scheppen van de juiste kaders voor deze biobased business initiatieven door:
Bevorderen van structurele veranderingen in de agro- en industriële sectoren en in de energievoorziening;
Bevorderen van samenwerking tussen de verschillende sectoren;
Terugkoppelen van signalen t.a.v. regelgeving- of importbarrières uit het bedrijfsleven aan de overheid.

De strategische agenda Biobased Economy zoals opgesteld door programma BBE van de overheid, is hierbij leidend. Het platform trekt gezamenlijk op met andere onderdelen van de programma zoals het Transitiehuis. Tevens zal de High Level Group van het programma BBE optreden als toetsingskader voor het Platform en het Transitiehuis. Nieuwe initiatieven t.a.v. businesscases of adviezen over de benodigde randvoorwaarden voor deze cases zullen aan deze groep worden voorgelegd, ofwel komen uit deze groep voort.