BeeGreen

BeeGreen heeft tot doel om alle bestanddelen van natuurgras beschikbaar te maken en toe te passen als groene materialen; ook de grasvezel.

BeeGreen onderzoekt de meest geschikte (natuur)grassoorten, oogst- en conserveringsmethoden. Verder worden geoctrooieerde en energiebesparende Proof-of-Principles van a. milde extractie en conversie en b. grasrefining doorontwikkeld tot een ontwerp van een pilotinstallatie waarvan de werking wordt gevalideerd in een reële, industriële omgeving.

Dit project moet bewijs opleveren dat nodig is voor het besluit voor de kapitaalintensieve opschaling van dit procedé naar industriële schaal. Het bewijs omvat verder de energiebesparing die optreedt door snellere ontwatering a.g.v. het gebruik van grasvezels, de hoeveelheid geproduceerde biogas die direct nuttig kan worden gebruikt in het droogproces en de hoeveelheid CO2 emissie die voorkomen wordt.