Serious gaming

BioConSepT Serious Game BioEconomy

Het winnen van grondstoffen uit biomassa is meer dan een technisch vraagstuk. Er zijn ook politieke, economische en logistieke kwesties. BioConSepT Serious Game laat belanghebbenden spelenderwijs kennismaken met de complexiteit van de bio-economie. Voor studenten en beleidsmakers