Biobased economy, foto: Van Hall Larenstein

Biobased Economy als onderdeel van een duurzame samenleving

Inleidende les (Van Hall Larenstein).