Nieuws

Biobased Plastics in a Circular Economy

Gepubliceerd op
15 november 2017

Aanbieding rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s circulaire economie aan de Tweede Kamer.

In dit rapport wordt alle huidige kennis over en ervaring met bioplastics samengebracht en gepresenteerd. Het rapport is in het Engels opgesteld, omdat dit rapport tevens kan dienen als input voor de EU Plastics Strategie van de Europese Commissie die naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. Onder de term ‘bioplastics’ wordt verstaan: alle kunststoffen die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong, in tegenstelling tot die kunststoffen die gemaakt zijn van grondstoffen van fossiele oorsprong (fossiele olie). De meeste van deze bioplastics zijn niet biologisch afbreekbaar en qua chemische structuur vergelijkbaar met fossiele plastics.